Vem kan man kräva på skadestånd vid sakskada orsakad av hund?

Vår hund blev attackerad av en annan lösspringande hund. Vår hund var kopplad. Vår hund fick allvarliga skador den andra hunden inga skador. Djurägaren till den andra hunden har den som tjänstehund (ej polis) Han säger att bolaget är holländskt och ska stå för skadeståndet/veterinärvård. Stämmer det att hunden kan gå som tjänstehund och att vi ska behöva kräva pengar från ett utländskt försäkringsbolag? Eller ska vi kräva pengarna från hundägaren privat/hemförsäkring? Eftersom ärendet borde skötas inom Sveriges gränser. Vårt försäkringsbolag Agria kan ej kräva pengar från ett utländskt bolag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan kräva ersättning för din skada direkt av hundinnehavaren och om det medför några särskilda omständigheter att skadan har orsakats av en tjänstehund. Regler om skadeståndsansvar för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) samt i skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Strikt ansvar för skador orsakade av hundar

Som utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren.

Av din fråga framgår det att din hund har attackerats och skadats av en lösspringande hund och att detta har lett till vissa veterinärkostnader. Ur juridisk synpunkt är din hund att betrakta som lös egendom. I och med att din hund har skadats har du därför råkat ut för en sakskada. Detta berättigar dig till ersättning för så kallade reparationskostnader (5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen). Hit räknas exempelvis veterinärkostnader.

Vem är skadeståndsskyldig?

Det är hundägaren eller innehavaren av hunden vid skadetillfället som är skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Med innehavare menas i det här avseendet någon som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande.

Av din fråga framgår det att personen som förfogade över hunden vid skadetillfället inte anser sig vara skadeståndsskyldig utan hänvisar till ett utländskt bolag. Utifrån informationen i din fråga är det lite oklart varför han gör detta. Jag utgår från att det kan vara det utländska bolaget som faktiskt äger hunden. Som framgår av lagen så spelar det här emellertid ingen roll. Även om personen i fråga inte är hundens ägare så borde denne rimligtvis betraktas som hundens innehavare vid skadetillfället, särskilt med tanke på att denne använde hunden som tjänstehund. Detta borde räknas som att han har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Du borde därför kunna kräva ersättning direkt från innehavaren, även om han inte skulle vara hundens ägare.

Undantag från strikt ansvar

Det finns emellertid vissa undantag från principen om strikt ansvar som måste beaktas. Under vissa omständigheter undantas förare av såväl polishund som militär tjänstehund från det strikta skadeståndsansvaret (19 § 2 st. tillsynslagen). Det krävs dock att skadorna uppkommer då hunden är i tjänst och att det var påkallat att ingripa mot den skadelidande. Några undantag för andra typer av tjänstehundar finns däremot inte.

Av din fråga framgår det att hunden som har orsakat sakskadan används som någon typ av tjänstehund. Det framgår dock att det inte rör sig om en polishund. Eftersom hundinnehavaren hänvisar ditt skadeståndsanspråk till ett utländskt bolag så verkar det inte så troligt att det skulle röra sig om en militär tjänstehund heller. Något undantag från reglerna om strikt ansvar torde därför inte vara aktuella i ditt fall. Det kan dock inte sägas med säkerhet utan det krävs mer information för att avgöra hur det faktiskt ligger till.

Hur du kan gå vidare med ditt ärende

I första hand rekommenderar jag att du försöker lösa situationen direkt med hundinnehavaren. Du kan exempelvis påtala för honom att strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av hundar gäller såväl hundägaren som innehavaren av hunden. Skulle inte detta lösa situationen så rekommenderar jag att du kontaktar ett juridiskt ombud. Du kan i så fall boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,


Joakim StrömbladhRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”