Skadeståndsansvar för kor

Hej,

Jag har en gård på landet där grannen har arrenderat ut sin mark till en djurägare. Djurägaren har kossor där på bete, nu har de slitet sig och går in på min tomt och förstör gräsmattan och skiter ner där. Djurägaren har inte återkopplat skadegörelsen till mig utan låtsas som ingenting. Vad kan jag göra för jag vill att gräsmattan ska återställas till ursprungligt skick och att djurägaren ska berätta direkt för mig vad som händer!

Lawline svarar

Hejsan, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Utomobligatoriskt skadestånd

För djurägare av andra djur som inte täcks av lagen om tillsyn över hundar och katter, gäller culpaansvar (oaktsamhetsansvar) vilket innebär att djurägaren kan bli behöva betala skadestånd om djurägaren varit oaktsamt i sin tillsyn av djuret. Kor borde omfattas av culpaansvaret och det krävs därför att ägaren till korna agerat vårdslöst eller oaktsamt. Om då korna på grund av detta tagit sig in på din mark och trampat sönder gräsmattan och detta kan bevisas så borde det finnas möjlighet att få rätt till utomobligatoriskt skadestånd.

Lagreglering gällande kor

Men när det gäller kor och andra liknande betesdjur finns det dock även regler i lagen om ägofred (ägofredslagen). Enligt 1 § ägofredslagen har ägaren till korna ansvaret för att de inte olovligen ska komma in på någon annans mark. Av 47 § ägofredslagen framkommer att om någons hemdjur (kossorna i det här fallet) olovligen kommit in på någon annans ägor och orsakar skada, blir djurets ägare skyldig ersätta skadan, oavsett om ägaren varit vållande eller inte. Det finns då en typ av strikt ansvar för kornas ägare att ersätta skada som kossorna orsakar. Viktig för dig att iaktta är dock 51 § ägofredslagen, som säger att den vars ägor har skadats snarast ska låta två opartiska personer som är lämpliga för uppdraget, måste värdera kostnaden skadorna som kossorna orsakat.

Övrig kanske relevant fakta

Om korna är kvar på din mark så har du faktiskt rätt att behålla korna tills du fått ut ersättning till beloppet av skadorna de orsakat av deras ägare. Du har dock vårdplikt för korna och du är även skyldig att meddela ägaren att du har deras ko i ditt förvar (52-53 § ägofredslagen).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus LagerquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000