Personskada som hunden orsakat

FRÅGA
Måste jag avliva minhund på grund av att en onykter person påstår hos läkare att hennes fall mot marken, brutna handled , berodde på min hund. Hon ska kontakta sitt försäkringsbolag för anmälan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Kortfattat finns det inget i det här fallet som talar för att din hund ska behöva avlivas. Den som brister i tillsynen om sin hund kan dock få denne omhändertagen för att hindra att denne orsakar skada eller avsevärd olägenhet (11 § lag om tillsyn över hundar och katter). Dock gäller detta i extrema fall, inte på grund av enstaka incidenter, och endast om inte andra åtgärder är tillräckliga. Här krävs i princip att andra åtgärder redan har prövats, exempelvis förbud och förelägganden (8 § lag om tillsyn över hundar och katter). Exempel på föreläggande kan vara att Länsstyrelsen beslutat att hunden ska ha munkorg när denne vistas ute eller att denne måste ha koppel. I och med att du inte nämner att du fått några sådana uppmaningar är det osannolikt att ett omhändertagande skulle ske.

Skadestånd för skada hunden orsakar

Dock kan det vara så att du får betala skadestånd om personen behövt betala några sjukvårdskostnader eller haft någon inkomstförlust som följd av sina skador.

Vad gäller när ens hund har skadat någon?

När en hund orsakar någon annan skada ska dessa skador ersättas av hundens ägare eller innehavare, även om ägaren i sig inte vållat skadan, dvs. även om ägaren i sig inte kan klandras för skadan, exempelvis genom att ha hunden lös eller genom att annars ha brustit i tillsynen över hunden (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).

Den som blir skadad av hunden har rätt att från hundens ägare få ersättning för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt eventuellt fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (ärr och liknande). (5 kap. 1 § 1-3 punkterna Skadeståndslagen). I det här fallet, där personen kontaktat dennes försäkringsbolag kan det alltså vara så att försäkringsbolaget i sin tur vänder sig till dig då du anses ansvarig gällande skadan.

Men det finns alltså inget enligt min tolkning som säger att du, för att din hund orsakar skada ska behöva avliva din hund.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97679)