Vad kan jag få ersättning för efter en hundattack?

FRÅGA
Var ute o gick med min hund. Kommer en lös hund med ägare. Flyger på min hund biter över nacken. Tar den anfallande hunden i käkarna o bänner isär. Med resultat att jag blev biten i vaden. Och samtidigt blev insnärjd emellan så jag vred knät. Med flera resor till läkare. Menisken är förstörd måste opereras. Har mycket ont. Vad kan man få ersättning för? Sveda värk. Nedsatt arbetsförmåga. Förlorad inkomst. Resor till läkare m.m
SVAR

Hej! Tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill inleda med att beklaga det som hänt dig och din hund. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om tillsyn av hundar och katter (förkortas LHK) och skadeståndslagen (förkortas SkL).

Vem ansvarar för skadorna och ersättningen?

För skador som hundar orsakar gäller ett s.k. strikt ansvar för hundens ägare. Det innebär att denne alltid är skyldig att ersätta de skador som hunden har orsakat, oavsett om det var ägarens fel eller någon annans (19 § LHK). Här ska dock kort poängteras att om den skadelidande, dvs. du, anses ha medverkat till skadan så kan en eventuell ersättning komma att jämkas (6 kap. 1 § SkL). Då du beskriver att hunden sprang lös och attackerade er är det osannolikt att någon sådan jämkning är aktuell. Hundägaren kommer alltså i ditt fall behöva ersätta dig för dina skador som dennes hund åsamkat dig och din hund.

Vad kan jag få ersättning för?

De skador som du kan få ersatta är dels personskador och dels sakskador. Personskadorna är de som du lidit och sakskadorna är skadorna på din hund. För skadorna på dig kan du få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt / psykiskt lidande (t.ex. smärta) (5 kap. 1 § SkL). Här ska dock sägas att för att man ska få skadestånd krävs s.k. adekvat kausalitet, vilket m.a.o. betyder relevant orsakssamband. För att du ska få ersättning för skadorna på ditt knä och kostnaderna därav krävs alltså ett relevant orsakssamband i förhållande till hundens attack. Det möjligt att ett sådant finns men tar ändå upp frågan då det är en bedömning som försäkringsbolaget måste göra.

För skadorna på din hund bedöms dessa som sakskador. Här kan du få ersättning för t.ex. veterinärkostnader, vilket ofta är den enda och största utgiften för hundens del i fall som ditt (5 kap. 7 § andra punkten SkL).

Mina råd

Mina råd till dig är att (1) dokumentera skadan så gott det går och spara eventuella kvitton på vårdbesök, veterinärkostnader och liknande och (2) kontakta aktuella försäkringsbolag.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97679)