Har en hundägare upplysningsplikt om att hunden bitit personer tidigare?

FRÅGA
Hund ägares ansvar att informera att hunden har bitit innan. Jag blev biten av en amstaff på 10 månader när jag kastar pinne till denna hund och min egen. Min hund hämta pinnen och jag kastar den igen och då börjar hon bita i min fot. Får loss henne och då hugger hon min arm. Min dotter var hundvakt åt denna hund. Hon lämnar denna hund till olika hund vakter hela tiden. Jag fick reda på sjukhuset att hunden hade gjort samma attack på en tidigare under veckan kasta pinn till hunden.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om hundens ägare har någon upplysningsplikt gällande det faktum att hunden bitit människor tidigare. Jag kommer även redogöra för vilka möjligheter du har att kräva ersättning för dina personskador och för eventuella sakskador. Regler om tillsyn av hundar finns i lag om tillsyn över hundar och katter.

Det föreligger strikt ansvar för hundägare

Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens ägare har ett ansvar för att hunden inte orsakar problem för omgivningen. Paragrafen gäller även den som tillfälligt har hand om en hund, exempelvis en hundvakt.

Det finns ingen uttrycklig regel som föreskriver en upplysningsplikt om att hunden bitit personer tidigare. Hundens natur och mentalitet är avgörande för vilka krav som skall ställas när det gäller tillsynen över den. Exempelvis ska en hund som är aggressiv och som visat en benägenhet att attackera människor eller djur hållas under strängare tillsyn än familjehunden som aldrig visat några sådana tendenser. Bedömningen görs utifrån de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall.

För skador orsakade av hundar föreligger ett så kallat strikt ansvar för hundägaren eller hundvakten, vilket innebär att hundägaren eller hundvakten blir ersättningsskyldig för skador orsakade av hunden, även om personen inte själv vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).

Om du behöver ytterligare rådgivning i ärendet kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97626)