Måste man anmäla brott för att kunna få skadestånd?

2017-03-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej,måste man anmäla brott för att få ut skadestånd, eller kan man göra upp direkt med brottslingen utan att blanda in polis, åklagare och ytterst domstolar? Är det olagligt att vända sig direkt till brottslingen och göra upp i godo utan samhällets inblandning och därefter dra ett streck över det som varit?
Fanny Rudén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan kräva skadestånd från någon utan att du behöver anmäla något brott, rätten till skadestånd grundar sig på att du har lidit en skada som har orsakats av någon annan, medan ansvar för brott bygger på att man har brutit mot någon straffrättslig regel (t.ex. brottsbalkens regler). Det ena kan alltså föreligga utan det andra.Rätt till skadestånd vilar på en civilrättslig grund, vilket betyder att det är en rättighet/skyldighet som kan uppstå mellan enskilda i samhället (individer såväl som företag). Det kan röra sig om en utomobligatorisk skadestånds grund, eller en inomobligatorisk. Att den är utomobligatorisk betyder att det inte grundar sig på något avtal utan direkt på skadeståndslagens regler om ansvar vid skada uppkommen genom vårdslöst handlande. Inomobligatorisk betyder att rätten till ersättning i första hand vilar på ett avtal mellan parterna.Ansvar för brott är dock något som vilar på offentligrättslig grund, då det är något man som enskild individ står till svars för gentemot staten/samhället. Det är endast staten som har rätt att straffa någon för ett brott, men enskilda i samhället kan kräva ersättning för en skada oavsett om det har begåtts något brott eller inte. Om någon har begått ett brott som medfört att personen också på grund av brottet kan vara skadeståndsskyldig så brukar normalt sett ett eventuellt brottmål och skadeståndsmål handläggas tillsammans, därför så ser man ofta att domstolar dömer ut både straff och skadestånd i samma dom. Det finns inget krav för skadelidande att begära skadestånd, men man har möjlighet att göra det om man vill.Det är därför aldrig olagligt att begära ersättning för en uppkommen skada, och som brottsoffer så finns inte heller någon skyldighet att polisanmäla brott. Du kan välja att inte göra en polisanmälan utan istället direkt rikta ett krav på ersättning genom att i första hand rikta dig direkt mot personen (om du känner dig bekväm med det) och om det inte funkar så går det att väcka stämning i domstol i form av tvistemål.Hoppas du fick svar på din fråga, lycka till.Vänligen,

Kräva ersättning pga brott när åtalets läggs ner?

2017-01-22 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej.Jag blev utsatt för ett brott i somras där jag själv grep förövaren enligt Rb.24:7 Polisen lägger trots det ner förundersökningen för att förövaren är under 15 år. Jag hävdar dock ersättning för min självrisk enligt skadeståndslagens principalansvar. Jag skrev ett brev till inspektören som lade ner ärendet utan att få svar (svarar aldrig i telefon). Fick inget svar på brevet på 2 månaders så jag skrev till en högre chef på polisen men inget svar nu heller. Nu har det gått 6 månader och ingen hör av sig.Vem vänder jag mig till nu och hur gör jag för att komma vidare?Jag vill ha betalt för min självrisk. Det gäller ett stöldförsök på ett fordon som fick skador i samband med detta.MVH
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Om man begår brott innan man fyllt femton år är man inte straffmyndig, det är då endast i vissa fall man utreder brottet (se 31 § lag om unga lagöverträdare). Det du vill ha är civilrättslig ersättning, åklagaren sköter oftast detta åt målsäganden i samband med åtal. Eftersom det inte väckts något åtal i det här fallet kommer åklagaren inte att föra din talan om skadestånd. Du kan själv stämma gärningsmannen i tingsrätten och yrka ersättning för självrisken. Som du verkar ha koll på så är det föräldrar som ska ersätta skador som deras barn orsakat (se 3 kap. 5 § skadeståndslagen).För att stämma någon i tingsrätten lämnar man in en stämningsansökan till tingsrätten i den stad där den man vill stämma bor. Mer information om hur man går tillväga för att stämma någon finns på Sveriges domstolars hemsida (se här).Hoppas du har fått svar på din fråga.Mvh,

Fråga om särskild blankett finns för upprättandet av stämningsansökan

2016-12-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |hej om man ska söka skadeståndsanspråk hos en veterinär. är det någon särskild blankett eller skriver man bara det själv?
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Sveriges domstolar har utformat en särskild blankett som du kan använda då du utformar din stämningsansökan. Blanketten hittar du på denna länk. Ytterligare information om hur du går tillväga då du stämmer någon hittar du på denna länk.Med vänlig hälsning

Fråga om särskild blankett finns för upprättandet av stämningsansökan

2016-12-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |hej om man ska söka skadeståndsanspråk hos en veterinär. är det någon särskild blankett eller skriver man bara det själv?
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Sveriges domstolar har utformat en särskild blankett som du kan använda då du utformar din stämningsansökan. Blanketten hittar du på denna länk. Ytterligare information om hur du går tillväga då du stämmer någon hittar du på denna länk.Med vänlig hälsning

Felaktig särskoleplacering

2017-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Vart vänder man sig om man fått en diagnos som innebär att man sattes i särskola men senare visar sig vara fel?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om det är så att du vill kräva skadestånd från kommunen för felaktig särskoleplacering, råder jag dig att ta kontakt med en advokat för att kunna få juridisk rådgivning. Kontaktuppgifter till advokatbyråer hittar du på gula sidorna eller på internet. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Vattenskada skadegörelse

2016-12-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej. Kan detta vara fråga om skadegörelse, och anser ni att jag skall göra en polisanmälan?Har nyligen flyttat ur min bostadsrätt och anlitade en städfirma för flyttstädning. De kom på utsatt dag/tid och vi gjorde en genomgång av samtliga rum och utrymmen innan de började städa.Efter avslutat jobba fick jag tillbaks nyckel och ett OK på att allt var färdigt.Dagen efter gör jag en genomgång (egen besiktning) på städningen och finner då att firman orsakat en vattenskada på parkettgolvet i köket. Inte stor, men tillräckligt för att märkas då skarvarna har lyft sig.Jag är 100% säker på att den inte fanns då vi gjorde genomgången på morgonen.Trodde i min enfald att firman tar på sig detta och åtgärdar via sin försäkring. Inte, de hävdar att skadan fanns redan innan!Jag har både mäklare och köpare som kan intyga att så inte är fallet, men naturligtvis inte daterade foton som styrker att den INTE fanns innan!Köparen är ju självklart inte glad, och jag har tillochmed gått med på att betala halva självrisken, då jag tycker synd om köparen! Har gjort en anmälan både till Konsumentverket och till ARN.Är detta tillräckligt för att anmäla dem för skadegörelse...?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att har gjort sig skyldig till skadegörelse krävs det enligt brottsbalken 1 kap. 2 § att man agerat med uppsåt, det vill säga någon form av avsikt. Troligtvis var det en olyckshändelse att golvet blev vattenskadat varför det kan vara svårt att bevisa uppsåt. En fällande dom i ett mål om skadegörelse skulle leda till en straffrättslig påföljd till exempel villkorlig dom eller böter. Så för att kunna få ersättning för vattenskadan vid ett åtal om skadegörelse krävs det att du samband med det också yrkar på skadestånd.Om du endast vill få ersättning för skadan är en skadeståndstalan troligtvis ett bättre alternativ än en polisanmälan om skadegörelse. Enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § ska den som av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan. Det är troligtvis lättare att visa att städfirman agerat vårdslöst än avsiktligt i det här fallet. Att väcka en skadeståndstalan mot städfirman gör du genom att ansöka om stämning hos tingsrätten enligt rättegångsbalken 42 kap. 1 §. Ytterligare information om hur du går till väga med en stämningsansökan finns på hemsidan för Sveriges domstolar (här).Hoppas att det här svarade på din fråga.Mvh,

Fråga om särskild blankett finns för upprättandet av stämningsansökan

2016-12-12 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |hej om man ska söka skadeståndsanspråk hos en veterinär. är det någon särskild blankett eller skriver man bara det själv?
|Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Sveriges domstolar har utformat en särskild blankett som du kan använda då du utformar din stämningsansökan. Blanketten hittar du på denna länk. Ytterligare information om hur du går tillväga då du stämmer någon hittar du på denna länk.Med vänlig hälsning

Skadeståndsskyldighet vid förstörda glasögon

2016-12-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag har en klurig fråga om ersättningsskyldighet för förstörda glasögon.Är det juridiskt bindande om en person hävdar att bara för att man har startat ett gräl så ska den som har förtört glasögonen dvs. den andra personen bara betala 50% av kostnaden för nya glasögon?
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att skadan på glasögonen uppstått pga av en olyckshändelse där den som vållat skadan orsakat den genom vårdslöshet. Denne är då som huvudregel ersättningsskyldig i enlighet med 2 kap 1 § skadeståndslagen. Vad som kan lindra skadeståndsskyldigheten är ifall den som lidit skadan själv medverkat till skadan på något sätt, men att ett gräl uppstår är helt utan juridisk betydelse såvida inga brott begås under grälet. Grälets uppståndelse lindrar således inte den skadevållandes ersättningsskyldighet. Såvida ni inte har kommit överens om att den som orsakat skadan enbart ska stå för hälften av kostnaden är denne ersättningsskyldig för hela skadan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,