Skadeståndsskyldighet vid förstörda glasögon

2016-12-07 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, jag har en klurig fråga om ersättningsskyldighet för förstörda glasögon.Är det juridiskt bindande om en person hävdar att bara för att man har startat ett gräl så ska den som har förtört glasögonen dvs. den andra personen bara betala 50% av kostnaden för nya glasögon?
Wilhelm Stenvall |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att skadan på glasögonen uppstått pga av en olyckshändelse där den som vållat skadan orsakat den genom vårdslöshet. Denne är då som huvudregel ersättningsskyldig i enlighet med 2 kap 1 § skadeståndslagen. Vad som kan lindra skadeståndsskyldigheten är ifall den som lidit skadan själv medverkat till skadan på något sätt, men att ett gräl uppstår är helt utan juridisk betydelse såvida inga brott begås under grälet. Grälets uppståndelse lindrar således inte den skadevållandes ersättningsskyldighet. Såvida ni inte har kommit överens om att den som orsakat skadan enbart ska stå för hälften av kostnaden är denne ersättningsskyldig för hela skadan. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur får jag ersättning för ett frihetsberövande som inte ledde till åtal?

2016-11-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Jag vart nyligen gripen och häktad för väpnat rån mot privatperson. Jag var tydligen lik gärningsmannen men friades 24 timmar senare. Jag är nyanställd på mitt arbete och vart frånvarande då så det är ett stort problem. Socialtjänsten besökte min fru och tre barn i hemmet och skapade panik genom att vilja besluta att beslagta barnen tills allt var utrett.Nu när jag vart friad så har jag ett rent helvete och massa att ordna upp med både fru, barn och arbete som jag med all säkerhet blir av med. Får det gå till såhär!? Jag är aldrig straffad för något i mitt 35 åriga liv och lever ett oerhört lagligt och problemfritt liv och där jag, min fru och barn är den perfekta familjen med mycket kärlek. Kan jag anmäla, kräva ersättning mm. Vad kan jag göra nu?
Marcus Bäckström |Hej!Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Jag beklagar den olustiga situation du orättmätigt hamnat i och hoppas att mitt svar kan vara dig till hjälp i någon mån.Vad gäller frihetsberövanden finns en specifik lag (lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder) som berättigar till ersättning då någon blivit anhållen eller häktad utan att åtal väcks eller en fällande dom meddelas.Enligt 2 § i nämnda lag gäller rätten till ersättning under förutsättning att häktning har skett eller att ett anhållande varat under minst 24 timmar. Givet att du faktiskt suttit häktad, och inte "bara" anhållen, uppstår således rätten till ersättning direkt. Annars behöver ett dygn passera (vilket det verkar ha gjort i ditt fall). Slutsatsen är att du, oberoende av om det varit fråga om häktning eller anhållande, bör vara berättigad till ersättning.Praktiskt behöver du framföra ditt anspråk till justitiekanslern (JK), som gör sin bedömning utifrån lagens bestämmelser. Rätten till ersättning omfattar bl.a. det lidande som frihetsberövandet gett upphov till, förlorad arbetsförtjänst och annat som direkt kan kopplas till frihetsberövandet. Att bli oskyldigt misstänkt för brott, vilket ju kan få förödande sociala följder, grundar i sig ingen rätt till ersättning. Min rekommendation är att du börjar med att fylla i JK:s ansökningsblankett (som du hittar här) och läser igenom den tillhörande informationen, som lyckligtvis är ganska tydligt och pedagogiskt formulerad.Om du anser att den ersättning som JK eventuellt beviljar dig är otillfredsställande i förhållande till de konsekvenser som du drabbats av så återstår alternativet att stämma staten vid tingsrätten. I ett sådant scenario kan du kräva ersättning enligt skadeståndslagen, vars tillämpningsområde är bredare än lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Dock lär du, för att påbörja och ro i land en sådan process, behöva anlita ett professionellt juridiskt ombud, vilket kan medföra höga kostnader. Det bästa är således enligt min mening att börja med den ansökan som jag länkat till ovan och utvärdera resultatet.Avslutningsvis får du gärna återkomma med kompletterande uppgifter om det är något du vill ha utrett utförligt. Du skriver t.ex. att du ”med all säkerhet” kommer bli av med ditt jobb. Spontant ställer jag mig skeptisk till att det är juridiskt möjligt för arbetsgivaren att säga upp eller avskeda dig p.g.a. en så kort frånvaroperioden (som dessutom baserade sig på omständigheter som du inte hade någon kontroll över). För att kunna göra en ordentlig arbetsrättslig analys behöver du dock detaljerat redogöra för vad som faktiskt har hänt. Med vänlig hälsning,

Upprätta skadeståndskrav

2016-11-10 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Hur skriver man skadeståndskrav?Det gäller ett dolt fel som man har hittat i badrumet!Hur skriver jag ett skadeståndskrav till förra ägaren?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det viktiga när du upprättar ett skadeståndskrav är att du framför allt är saklig och tar med allt som kan vara av vikt i det enskilda fallet. Eftersom det rör sig om ett dolt fel så bör du även skicka med någon slags bevisning samt eventuella fakturor/kvitton du har haft för att avhjälpa felet. Följande saker kan du ha som utgångspunkt när du skriver ett skadestånd:Dina personuppgifterVad som har häntVad motparten har gjort för felVad detta fel har inneburit för digVad du kräver (hur mycket skadestånd du till ha i x kronor)Hur du har kommit fram till ovan nämnda summaHur de kan kontakta dig Om du behöver ytterligare hjälp så har vi flera jurister som jobbar med detta dagligen och som mot en konkurrenskraftig kostnad kan hjälpa dig att upprätta ett formellt och korrekt skadeståndskrav mot din motpart. Kontakta oss på info@lawline.se för att få veta mer. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Bevisning för att få ersättning

2016-10-23 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Vår son blev misshandlad av en annan elev i skolan ,båda pojkarna är 15 år. Killen som misshandlar tar vår sons telefon och slår sönder den . Det finns vittne till händelsen. Nu kräver de, misshandlarens föräldrar, kvitto på telefonen för att få telefonen lagad. Kan de komma med ett sådant krav?
Hanna Lindsten |Hej och tack för er fråga!Om man avsiktligen eller av oaktsamhet skadar någon annans egendom ska man ersätta skadan, se 2 kap. 1 § SKL (skadeståndslag). Eftersom 15-åringen skadat er sons mobil genom brott är det hans vårdnadshavare som ska ersätta skadan, 3 kap. 5 § SKL. Skadeståndet omfattar mobilens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 5 kap. 7 § SKL.Om vårdnadshavarna bestrider ersättningsansvar är det ni som dels ska bevisa att 15-åringen slog sönder mobilen, dels vad skadan är värd. De kan alltså ställa kravet att ni ska bevisa skadans värde, till exempel genom kvitto.Saknar ni kvitto kan ni bevisa skadans värde på annat sätt. Om ni reparerar mobilen skulle ni kunna hänvisa till marknadens ungefärliga pris för mobilreparationer. Om ni var tvungna att köpa en ny mobil kan ni försöka hänvisa till återanskaffningskostnaden med avdrag för den skadade mobilens ålder och bruk (alltså nypriset för mobilen minus den förra mobilens värdeminskande slitage).Hoppas att ni fick svar och lycka till!Med vänliga hälsningar

Ersättning för personskada samt hur man väcker talan om skadestånd

2016-11-29 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Jag blev påkörd av en bil i går som fotgängare på en parkering i köpcentra. Jag kunde komma upp men sökte akut vård efter 3 timmar för jag fick mer smärta. På akuten konstaterade läkare efter undersökningen av inget verkar vara brutet, bara muskulärt fick jag utskriven citadon och diklofenak mot smärta. jag har stannat hemma i dag för jag har smärta fortfarande, tar mediciner ,,, och vilar.Min fråga : vad ska man göra i en sån situation ,, skulle jag har ringt Polisen ,, eller? jag fick förarens uppgifter.har man rätt till någon ersättning, jag förlorar inkomst när jag är sjukskriven,, mediciner kostar,,, jag ska till naprapat i morgon osv.. vart vänder jag mig?Tacksam för svar!Med vänliga hälsningar Verica
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Vi börjar med rätten till ersättning. Rätt till ersättning för personskada regleras i skadeståndslagen. I denna lag stadgas det att om någon vållar en personskada så ska skadan ersättas. Det krävs dock att personen vart vårdslös eller haft uppsåt (alltså vållat skadan med mening), detta stadgas i 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen, se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. I detta fall krävs det alltså att föraren kört på dig med vilje eller att personen vart vårdslös när hen körde på dig. Förutom det ovan sagda så ska det även finnas ett samband mellan skadan och händelsen. Med detta menas att personen som kördes handling ska vara anledningen till att du fick din skada. I ditt fall verkar detta dock vara så eftersom dina skador vållas av att du blir påkörd. Således bör du kunna få skadestånd utifrån det som framförts ovan. Det man kan få ersättning för gällande en personskada är sjukvårdskostnader, andra sådana kostnader som uppkommit, inkomstförlust samt ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller av bestående natur, detta enligt 5 kapitlet 1 § skadeståndslagen, se. Således kan du få ersättning för till exempel den inkomst du förlorar. För att få ut skadestånd måste du väcka en skadeståndstalan genom att stämma personen som körde på dig. Detta gör du genom att ansöka om stämning hos tingsrätten enligt 42 kapitlet 1 § rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K42P1S1. Tingsrätten skickar då denna stämning till personen som körde på dig som sedan får svara på detta och en process om skadestånd startas. Personen som får stämningen kan antingen erkänna eller neka och beroende på svaret här så går processen vidare eller inte. Om du däremot polisanmäler så anmäler du ett brott och det handlar inte om själva skadeståndet då utan till exempel om du vill anmäla personen för till exempel vårdslöshet i trafik eller vållande till kroppsskada. Man kan däremot föra en talan om skadestånd i en brottmålsprocess, alltså att skadeståndstalan och åtalet för brottet tas upp samtidigt. Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler frågor. Med vänlig hälsning

Skadeståndsansvar för bolag som skulle grusat parkering

2016-11-16 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |HejsanMin pappa halkade och bröt fotleden på deras parkering. Då de bor i lägenhet har föreningen hyrt in ett bolag som ska sköta snöröjning och grusa. Det va bara plogat och inte grusat. Nu är det så att jag undrar om vi kan kräva skadestånd av detta bolag och hur går jag tillväga.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I första hand skulle jag rekommendera att ni vänder er till din pappas försäkringsbolag om han har något sådant. Beroende på vad det står i deras eventuella avtal kan han få ersättning för bland annat sveda och värk, sjukhuskostnader samt för inkomstförlust. Försäkringsbolaget kan sedan i sin tur kräva skadestånd av det ansvariga bolaget. Ifall din pappa inte har någon försäkring eller de inte betalar ut några pengar kan ni kräva ersättning av bolaget som skulle ha grusat. Detta kan ni göra enligt 2 kap 1 § SkL där det står att den som genom uppsåt eller oaktsamhet vållar personskada ska ersätta denna. Ni bör i första hand höra av er till det ansvariga bolaget och kräva ersättning för skadan. Ifall bolaget vägrar betala er får ni stämma dem i domstol genom att lämna in stämningsansökan till tingsrätten. Det kostar mycket pengar att föra ett mål i domstol och den part som förlorar måste stå för motpartens rättegångskostnader, detta bör man överväga innan man tar något till domstol. Det kan vara bra att meddela bolaget att ni planerar att ta saken till domstol om det nu skulle sluta så, då kan det ju hända att bolaget ändrar sig för att slippa risken att betala högre belopp. Då ni kräver skadestånd av bolaget kan det vara bra att meddela på vilka grunder ni gör detta. För att någon ska bli skadeståndsskyldig enligt den ovan nämnda bestämmelsen krävs att man uppfyller vissa steg. 1. Det måste föreligga en skada (vilket det gör i ert fall, detta kan ni bevisa med läkarintyg exempelvis)2. Skadan måste vara orsakad av annan, här är det bolaget som orsakat skadan då de inte har grusat3. Skadan måste ha orsakats på grund av handling eller passivitet. Som huvudregel kan man inte bli skadeståndsskyldig om man INTE gör något men det finns vissa undantag. Har man handlingsplikt på grund av avtal och inte handlat enligt detta har man orsakat skada på grund av passivitet. Detta är fallet här då bolaget är anlitade för att sköta snöröjningen och grusa men inte gjort detta. 4. Det måste föreligga adekvat kausalitet, skadan ska vara en förutsägbar följd av passiviteten. Man kan uttrycka det som att det ska ligga "i farans riktning" att denna skada kan ske om man agerat/inte agerat på ett visst sätt. I detta fall kan man nog konstatera att adekvat kausalitet föreligger, att någon ramlar och bryter foten eftersom det inte har grusats är en förutsägbar följd av denna passivitet. Om det istället sker något helt osannolikt på grund av att det inte är grusat är det inte säkert att det anses föreligga adekvat kausalitet mellan passiviteten och skadan.5. Det krävs att den som underlät att grusa var oaktsam eller hade uppsåt (avsikt) med din underlåtenhet. I detta fall finns antagligen en så kallad handlingsnorm, en norm för hur vägarna ska grusas och vad som är en normal "grusning". Ifall arbetaren följt detta normala sätt (sedvanliga) att grusa på men skadan ändå skett är det inte säkert att man kan bevisa att hen varit oaktsam i sitt arbete. Ifall det är någon som slarvat, glömt eller liknande kaj man antagligen hävda att oaktsamhet föreligger. man kan även göra en så kallad "fri culpabedömning" där man jämför skadans storlek, den sannolika skadans omfattning, möjlighet/kostnad för att förebygga skadan (och väga detta mot risken för skada) samt möjligheten att ens förutse skadan, hur stor riskinsikt som finns. Jag tycker att mycket i ert fall tyder på att bolaget ska anses vara skadeståndsskyldigt. Eftersom det står tydligt i avtalet att de ska snöröja och grusa och de denna dag underlåtit att göra detta kan man nog konstatera att de varit oaktsamma och inte agerat i enlighet med deras handlingsplikt. I 3 kap 1 § SkL står det att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta personskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Detta innebär att det är bolaget och inte den enskilde arbetstagaren som ska ersätta skadan. Detta är i allmänhet bra då det är större chans att man faktiskt får sin ersättning av ett bolag än en enskild person. Enligt 5 kap 1 § SkL kan man få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur eller bestående art samt särskilda olägenheter till följs av skadan. Bolaget skulle eventuellt kunna hävda att det föreligger medvållande enligt 6 kap 1 § SkL och att ersättningsskyldigheten därför ska jämkas. För att medvållande ska anses föreligga krävs det dock att din pappa ska ha varit grovt vårdslös och på så sätt medverkat till skadan. Detta är mycket svårt att bevisa, det krävs ganska mycket för att man ska anses ha varit "grovt vårdslös" och jag tvivlar på att det är fallet här. Hoppas att du fått svar på din frågaMed vänlig hälsning

Rätt till skadestånd?

2016-11-06 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |hur kräver man en skadestånd för kränkning av den personliga integriteten.Eniro har publicerat en kränkande bild på mig (utan min godkännande) på Stockholms gatuvy Stockholm!!Jag har ringt och bad dem att ta bort bilden från nätet, men bilden finns kvar.Jag upplever bilden som kränkande och vill stämma Eniro och begära skadestånd.Jag har en hemförsäkring där advokat kostnader ingår.
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att du ska kunna få ut skadestånd för den kränkning du har fått utstå pga. den publicerade bilden måste du precis som du säger stämma Eniro och så får rätten avgöra om du har rätt till skadestånd eller inte. Då skickar du in en stämningsansökan till tingsrätten där du bor.I ditt fall rör det sig i så fall om kränkning, 2:3 skadeståndslagen. För att det ska vara fråga om kränkning krävs att någon kränker annan genom en brottslig handling.Vi har jurister som jobbar dagligen med att upprätta bl a stämningsansökningar. Vill du ha hjälp med att upprätta din kan du maila mig dina kontaktuppgifter så ska jag förmedla de vidare till en av våra jurister.Min mail är: anna.pieschl@lawline.seJag hoppas att du är nöjd med mitt svar. Har du fler frågor är det bara att återkomma till oss så ska vi hjälpa dig vidare.Vänliga hälsningar,

Kräva ersättning för felaktigt utförd tandvård

2016-08-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Jag har efter ett tandläkarbesök, som var *en enkel tandlagning* fått en infektion i ett sår, som uppkommit efter tandlagningen, och en bedövning som inte släpper, har ej kunnat äta på flera veckor, endast flytande, och är hela tiden orolig att jag ska bita mig i läppen, som är bedövad. Finner detta otroligt jobbigt, två tandläkare, varav den ena som utförde lagningen, har tittat fotograferat min mun, får ingen riktigt klarhet vad som hänt, utan enbart fått ett två olika pencillinkurer. Hur går man vidare med detta? Kanske inte är "tillräckligt" långvarig skada, men för mig känns det som en evighet. Till saken hör, att jag har precis börjat arbeta några timmar/vecka efter en långvarig sjukskrivning, och kan ej nu arbeta nu, pga detta, så jag förlorar ju även arbetsinkomst.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för felaktigt utförd tandvård ges av den patientförsäkring som kliniken har. Alla tandvårdsmottagningar är skyldiga att ha en patientförsäkring enligt 12§ patientskadelagen https://lagen.nu/1996:799.Att notera är dock att alla skador inte ersätts. Ett ingrepp innebär alltid vissa risker och det går inte att garantera att behandlingen lyckas. En förutsättning för ersättning är enligt 6§ patientskadelagen att skadan hade kunnat undvikas genom ett annat utförande eller att den beror på ett misstag, olycksfall, feldiagnostisering, bristande hygien eller undermålig utrustning. Ersättning ges inte för komplikationer som varit omöjliga att undvika. Om ersättning beviljas kan den omfatta inkomstförlust enligt 8§ i patientskadelagen som hänvisar till 5 kapitlet 1§ i skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207 .Det är omöjligt för mig att avgöra om dina komplikationer beror på ett misstag som hade varit möjligt att undvika, men på din beskrivning låter det snarare som att du haft en väldig otur och/eller t ex är allergisk mot det bedövningsmedel som använts. Att du fått en infektion i ett sår kan dock tyda på bristande hygien. Ett tips är att du vänder dig till en tandläkare på en annan klinik för ett utlåtande.Om du blev behandlad av Folktandvården bör du kontakta klinikchefen samt göra en anmälan till Folktandvårdens patientförsäkring Löf http://lof.se Om du har gått till en privat tandläkare kontaktar du klinikchefen för att få reda på vilket försäkringsbolag de har anlitat. Om kliniken mot all förmodan saknar tandvårdsförsäkring ska du vända dig till Patientförsäkringsföreningen.Om du är missnöjd över Patientförsäkringsbolagets beslut kan du begära ett yttrande från Patientskadenämnden.Du kan även göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg samt Socialstyrelsen. Notera att anmälningar till dessa organ blir offentliga handlingar som vem som helst kan ta del av.En längre version går att läsa här http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Om-man-ar-missnojd-med-tandvarden/Med vänlig hälsning,