Kommunens skadeståndsansvar vid personskada på allmän plats

FRÅGA
Jag trampade fel på en dåligt upplyst offentlig plats, föll och bröt käken och slog ut en tand. Min familj och vänner anser att jag borde kräva skadestånd från kommunen för de utgifter min skada inneburit (sjukhusbesök och ny tand). Nu undrar jag hur jag går tillväga för att kräva skadestånd av min kommun?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Inledningsvis måste man ta reda på om kommunen X  är huvudman för aktuell plats. Det kan du ta reda på genom att kontakta kommunen. Under förutsättningar att kommunen är huvudman för aktuell plats, har kommunen ett ansvar för underhåll av allmänna platser, se 6 kap. 21 § plan- och bygglagen (PBL). En kommun ska bland annat se till att platserna ska vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt, 6 kap 18 § PBL.

Regeln om det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning finns i 3 kap 2 § skadeståndslagen (SkL), som säger att staten eller kommunen ska ersätta personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning, samt ersätta kränkning som vållas på samma sätt.  

Det finns ett antal förutsättningar för att en rätt till skadestånd från staten eller en kommun ska föreligga. En förutsättning är att de grundläggande kriterierna för ansvar är för handen. Skadan ska således ha uppstått, skadan ska kunna tillskrivas en stat eller kommun och ”fel eller försummelse”, vilket är ett annat uttryck för culpa, måste påvisas. Därtill måste orsakssambandet mellan den försumliga åtgärden och skadan bevisas.

Mitt råd är att du vänder dig till kommunen för att få reda på dels om kommunen är huvudman för aktuell plats, dels vilket försäkringsbolag kommunen har. Vidare ska du vända dig till kommunens försäkringsbolag för att begära ersättning för de kostnader du har haft till följd av olyckan. Du bör även bifoga de läkarintyg och kvitton som kommunen/ försäkringsbolaget efterfrågar. 

Jag hoppas att du har fått någorlunda klarhet gällande dina funderingar. Du är självklart välkommen att kontakta oss igen.

Bästa hälsningar


Essie Malkoc
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)