Skadestånd för skadad cykelhjälm?

Hej. Under en visning i vår lägenhet har mäklaren skadat en cykelhjälm. Nu vägrar hon att betala för skadan och säger att hon bara ska betala 150kr och att vi skulle köpa en begagnad hjälm på blocket! Vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! 

För att lösa denna fråga får vi ta hjälp av Skadeståndslagen. En cykelhjälm klassificeras inom juridiken som "lös egendom", och att den har skadats innebär därför att det är fråga om en "sakskada". I Skadeståndslagen framgår det tydligt i 2 kap 1§ (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Skadan ska alltså ha skett antingen med vilja eller genom en olyckshändelse där personen i fråga har varit vårdslös i sitt agerande. Om personen inte varit vårdslös men att en skada ändå har skett så kan därför inget skadestånd krävas. Denna bedömning måste göras enskilt från fall till fall. Eftersom att ni inte beskriver hur skadan har gått till så utgår jag dock från att cykelhjälmen har skadats på ett sådant sätt att mäklaren har kunnat rå för det och därför är skadeståndsskyldig.

Om då en skyldighet att ersätta den orsakade skadan föreligger, så återstår frågan om hur stor ersättning som kan krävas för skadan. Även detta finns beskrivet i skadeståndslagen, nämligen i 5 kap 7§ (se https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1). Där framgår i första punkten att ersättning för sakskador (skador på hjälmen) omfattar sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning. Den andra och tredje punkten, det vill säga annan kostnad eller inkomstförlust är inte aktuell i detta fall. 

Huvudregeln vid beräkning av ersättning för totalskadad egendom (det vill säga egendom som inte kan repareras tillfredsställande, dit en cykelhjälm borde höra) är återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Det kan likställas med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa en likvärdig begagnad produkt i den allmänna handeln. Att ens egendom har skadats innebär därför inte att man kräva att få en ny produkt direkt från handeln. Avgörande för ersättningen är istället cykelhjälmens ålder och skick. Om den numera skadade cykelhjälmen var nyligen inköpt och i ett bra skick så kan i princip införskaffningskostnaden utkrävas, medan en äldre och sliten cykelhjälm kan ge betydligt lägre ersättning eftersom att marknadsvärdet är markant lägre. Hur stor ersättning just er hjälm är värd kan jag dessvärre inte svara på eftersom att jag inte vet någonting om dess skick och kvalitet, men förutsatt att det inte rör sig om en alldeles ny eller särskilt värdefull cykelhjälm så kan nog en ersättning på 150 kronor ligga ganska nära marknadsvärdet för en begagnad cykelhjälm. 

Om ni anser att cykelhjälmen är värd en högre ersättning än 150 kr eller att mäklaren inte självmant går med på att betala en högre summa, så finns det främst två olika metoder för att driva igenom ärendet. Den ena metoden är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, den andra är att direkt upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten. En beskrivning för hur man praktiskt går tillväga samt en ansökningsblankett för betalningsföreläggande finns i denna länk: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html. 

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Hur kräver man skadestånd?? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000