Väckande av skadeståndstalan mot kommun

FRÅGA
Hej Skriver för min dotters räkning... Hon gick på Liljeholmstorget i Stockholm, stannade bredvid en sk "pållare" som står som hinder för bilar. Denne pållare ramlade precis ner på hennes fot och krossade stortån varför hon tvingades uppsöka läkare och blev sjukskriven. Kunde inte ta sig till sitt arbete med kostnader som följd för både läkarkostnader och arbetsförluster. Staden vill inte ta sitt ansvar för den bristfälligt uppställda pållaren. Frågan är, hur kan man gå vidare i ett sådant ärende? Med vänlig hälsning J
SVAR

Hej, och tack föratt du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att utkrävaskadestånd kan du väcka en skadeståndstalan. Det gör du, enligträttegångsbalken 13 kap. 4 §,genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

I skadeståndslagen 2 kap. 1 § stadgas att den somgenom vårdslöshet vållar personskada ska ersätta den. Det krävs då att Stockholmsstad har vållat skadan vilket kan ske genom underlåtenhet att undanröja en farasom man har skapat. Vidare fordras att det föreligger så kallad adekvatkausalitet, det vill säga ett tillräckligt orsakssamband, för attskadeståndsskyldighet ska föreligga. Dessa bedömningar vågar jag inte göra utanatt veta mer om omständigheterna. Ersättningen ska enligt 5 kap. 1 § omfatta blandannat ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt lidande avövergående natur (så kallad sveda och värk). Det kan i sammanhanget också nämnas att 3 kap. 2 § avseende statens ochkommuners ersättningsskyldighet inte är tillämplig då detta inte rörmyndighetsutövning. Det innebär bara att ersättning inte kommer utgå för renförmögenhetsskada, om inte skadan vållats genom brott, vilket ändå inte tycksvara relevant i din dotters fall.

För att utformatalan på ett bra sätt rekommenderar jag att ni rådgör med någon juridisktkunnig. I tvistemål, som det här, är det möjligt att förlikas. Därför skullejag i första hand rekommendera att återigen kontakta Stockholms stad för att nåen lösning er emellan. På så sätt slipper ni risken att stå förrättegångskostnader och sparar samtidigt en hel del tid.

MVH
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)