FrågaSKADESTÅNDSRÄTTHur kräver man skadestånd?30/06/2015

Skadeståndstalan för nedfällt träd

Jag undrar hur jag ska kunna kräva min granne på skadestånd. Hon har sågat ner ett körsbärsträd som var 28 år gammalt enligt en värderings man. Han värderar ett likvärdigt träd till en totalkostnad av 133034kr. Jag har gjort en polisanmälan.

MVH

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din fråga rör ett utomobligatoriskt skadestånd (ett skadestånd som inte grundas i ett avtal mellan dig och din granne) aktualiseras skadeståndslagen.

Av skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Som du har utformat din fråga tolkar jag det som att din granne uppsåtligen har sågat ner körsbärsträdet, varför hon enligt lag ska ersätta den uppkomna skadan.

Om du vill kräva din granne på skadestånd ska du väcka talan mot henne genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (se https://lagen.nu/1942:740#K13P4S1). Stämningansökan ska då lämnas in till tingsrätten i den ort där din motpart bor (alltså till tingsrätten i den ort där ni bor). Om det inte finns en tingsrätt i den ort där ni bor, kan du ta hjälp av den här hemsidan: http://www.domstol.se/Sok/?tab=contact för att hitta rätt tingsrätt att lämna in ansökan till.

I stämningsansökan ska kontaktuppgifter om kärande (det vill säga du som stämmer) och om svaranden (den du stämmer) finnas med. Har du ett ombud ska även dennes kontaktuppgifter anges. Vidare ska yrkanden, det vill säga vad du vill att domstolen ska döma (exv. att tingsrätten förpliktigar din granne att till dig utge skadestånd om X antal kronor jämte ränta) finnas med. Även grunderna för din talan ska finnas med i stämningsansökan. Med grunder avses att du förklarar varför domstolen ska döma som du vill att de ska göra (t.ex. för att din granne har vållat sakskada i och med trädfällandet och att hon därför ska ersätta den uppkomna skadan). Dessutom ska uppgifter om bevis och vad som ska bevisas finnas med. Om du har vittnen till det inträffade ska du även ange deras kontaktuppgifter och vad de ska höras om.

När du lämnar in din stämningsansökan tillkommer även en ansökningsavgift som varierar i storlek beroende på hur stort penningkrav du har gentemot din motpart. För mer information om ansökningsavgifterna tipsar jag dig om denna hemsida: http://www.domstol.se/Ladda-ner--bestall/Avgifter/.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?