Ersättning för utebliven hyra

Min granne ovanför har orsakat en vattenskada som också påverkat min lägenhet i stor utsträckning. Under tiden detta åtgärdades skulle jag ha hyrt ut min lägenhet i andra hand men eftersom att mitt golv var uppbrutet för torkning var detta inte möjligt. Enligt föreningen bör jag kunna få ersättning av min granne för hyran jag då själv fick stå för. Men hur går jag till väga för att kräva det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte säkert om du bor i en hyresrätt eller en bostadsrätt, men svaret blir ungefär detsamma. Om grannen har orsakat vattenskadan, är det möjligt att denna har varit vårdslös. Detta kan inte avgöras utan mer information, men i sådana fall är din granne skadeståndsskyldig enligt bestämmelser i Skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Det som har ägt rum är en sakskada på lägenheten (se 2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Din granne kan därför bland annat bli skyldig att betala reparationen, vare sig det är du eller någon annan som står för kostnaden.

När det gäller den uteblivna hyran har du inte lidit en sakskada, utan en ren förmögenhetsskada. Sådana skador är enligt huvudregeln bara ersättningsgilla om de har orsakats av brott (se 2 kap. 2 § Skadeståndslagen). I detta fall är dock förmögenhetsskadan en direkt följd av sakskadan; om det inte vore för skadan, skulle din lägenhet ha varit uthyrd. Självfallet måste det visas med viss sannolikhet att din lägenhet verkligen skulle ha blivit uthyrd under den aktuella tiden, men om detta förutsetts så har du på grund av sakskadan gått miste om hyrespengarna och bör kunna kräva skadestånd.

Det bästa du kan göra är att se om du kan komma överens direkt med din granne om ersättning; detta är ju det billigaste och smidigaste alternativet. Du kan även ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten (Blankett och information finns på deras hemsida, här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html). I båda fallen kan naturligtvis din granne vägra betala, och då återstår att gå till domstol. Om det skulle gå så långt, är det en bra idé att se om din hemförsäkring täcker rättegångskostnaderna. I varje fall blir det som huvudregel den förlorande parten som står för rättegångskostnaderna (se 18 kap. 1 § Rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K18), men om beloppet tvisten gäller är högst 22200 kr, finns det vissa begränsningar enligt 18 kap. 8 a § Rättegångsbalken (på grund av handläggningen kommer dock de totala kostnaderna också att vara lägre).

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”