FrågaSKADESTÅNDSRÄTTHur kräver man skadestånd?10/11/2015

Vad gör jag om den skadeståndsskyldige inte betalar skadeståndet?

En vän till mig har förstört lösöre i mitt hem och vi har kommit överens om ett skadestånd på 5000:- men jag litar inte på att hon kommer betala detta & vi har därför kommit överens om att skriva ett avtal.

Om hon inte betalar, vad gör jag då?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om din vän har förstört din egendom, oavsett om personen har förstört egendomen genom medveten handling eller av oaktsamhet, har du rätt till skadestånd för den ekonomiska skada du drabbats av. Detta framgår av Skadeståndslagen 2 kap. 1§. Skadeståndet skall motsvara värdet av egendomen som har blivit förstört, eller andra kostnader som du har haft pga. skadegörelsen exempelvis reparationskostnader om du har reparerat egendomen. Detta framgår av Skadeståndslagen 5 kap. 7§

Eftersom det framstår som att du och din vän är överens om vad som har hänt finns det flera fördelar med att skriva att skriftligt avtal angående din väns skadeståndsskyldighet till dig. Ett skriftligt avtal om betalningsskyldighet, som båda parter (dvs. både du och din vän) är överens om kallas ”skriftlig fordran som är otvistig”. För att din vän inte skall kunna undkomma betalningsskyldigheten är det viktigt att ni i avtalet skriver hur mycket hon skall betala, när hon senast skall betala, och eventuellt om någon ränta skall tillkomma om hon inte betalar inom denna tid. Ni skall båda skriva under avtalet.

Om din vän ändå inte rättar sig efter avtalet kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig att få betalt genom att dem utfärder ett s.k. ”betalningsföreläggande” mot din vän. Förfarandet regleras i Lag om betalningsföreläggande och handräckning. Genom ett betalningsföreläggande, fastställer myndigheten att du har rätt att få betalt men dem kan också hjälpa dig att få betalt genom att dem kan tvinga din vän att betala genom s.k. utmätning. Läs gärna mer om betalningsföreläggande här. På kronofogdemyndighetens hemsida hittar du också ansökningsblankett om betalningsföreläggande.

En förutsättning för att Kronofogden skall kunna hjälpa dig är nämligen att ditt betalningskrav är ”otvistigt” dvs. att du och motparten är överens om själva betalningsskyldigheten, därför är det väldigt bra om du kan visa upp ett skriftligt avtal på just detta.

Du kan också vända dig till domstolen och få en dom på betalningsskyldigheten. Även i detta fall är det en fördel att du kan visa upp ett skriftligt avtal på betalningsskyldigheten. Denna process tar dock mycket längre tid och jag rekommenderar dig därför att du i första hand vänder dig till Kronofogden för att få hjälp.

Sammanfattningsvis, skriv ett skriftligt avtal om betalningsskyldigheten. Om din vän inte rättar sig efter detta kan du med hjälp av avtalet vända dig till Kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig att få betalt. I värsta fall kan Kronofogden tvinga din vän att betala genom s.k. utmätning.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?