Skadestånd på grund av sakskada

FRÅGA
Hej,Jag och min pojkvän bor i en hyresrätt (en stor villa indelad i fyra lägenheter), och en av grannarna (också hyresgäst) har frivilligt tagit på sig ansvaret att hålla ordning i trädgård och gemensamma ytor. I helgen har de börjat måla ett staket, där min cykel stått fastlåst vid, utan att be mig flytta cykeln. Det är stora och små, vita färgstänk på handtag, cykelkorg, lås och ram. Min cykel är en svart Skeppshult och endast två år gammal, och det är väldigt trist att min fina cykel blivit förstörd.. Hur hantera man detta?
SVAR

Hej,
Tack för din fråga!

I ditt fall är skadeståndslagen tillämplig. Enligt denna kan du få ersättning för att din sak har skadats, detta enligt 5 kap 7 § 1 p i lagen. Ersättningen ska återställa det som har blivit förstört, försämrats eller minskat till dess tidigare värde.

Att ersättning i någon form överhuvudtaget ska utgå till dig, krävs det att skadan som din granne åstadkommit uppkommit uppsåtligen eller av vårdslöshet, detta enligt 2 kap 1 §. I ditt fall låter det som att skadan skett åtminstone av vårdlöshet, då din granne med enkelhet hade kunnat be dig flytta cykeln eller på annat sätt skydda den från att skadas. Troligtvis har du därför rätt till ersättning av din granne.

Denna värdeersättning som du har rätt till kan utgå på olika sätt och skadeståndslagen är inte särskilt tydlig avseende hur detta ska gå till. Beroende på typ av skada kan olika typer av ersättningsformer utgå. I ditt fall ter dig sig som att cykeln kan återställas i sitt rätta skick, därmed ska reparationskostnad utgå. Detta är alltså kostnaden för att cykeln ska återställas i ursprungliga skicket. Du skulle alltså kunna lämna in cykeln för att få det återställd och denna kostnad bör då din granne stå för, detta utifrån 5 kap 7 § p 1 i skadeståndslagen. En annan typ av värdeersättning som kan utgå är återanskaffningskostnad. Denna utgår dock framförallt då cykeln är förstörd i dess helhet och alltså inte kan användas mer. I det fallet utgår ersättning för återanskaffning av en ny cykel i samma skick. I detta fall bör du enligt min mening inte använda återanskaffningskostnaden utan använda reparationskostnad som värdeersättning i och med att skadan på cykeln ses som en partiell skada då den kan repareras.

Lycka till med ditt skadeståndskrav!

Med vänlig hälsning,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (196)
2020-06-29 Hur tar jag ut mitt skadestånd?
2020-05-31 Skadestånd för sakskada på bil
2020-05-29 Stämma socialtjänsten?
2020-05-18 Hur skriver man en stämningsansökan?

Alla besvarade frågor (82646)