Anmälan om felaktig vård samt rätt till skadestånd

FRÅGA
kom till sjukhuset med en trasig stortå leden var krossad och benet var förskjutet 2-3 mm läkaren sa först operation men istället tejpade tån och skickade hem mej med alvedon, nu 2 månader efter är tån helt sne på mej den har felläkt rätt så mycket har daglig smärta och kramper i den, då jag tycker läkaren gjorde ett stort fel, så vill jag stämma sjukhuset, samt rätta till min tå, hur skall jag gå till väga? MVh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på LAWLINE!

Om du vill anmäla fel eller brister i sjukhuset ska du då vända dig till inspektionen för vård och omsorg. Du kan antingen göra en anmälan genom att skicka brev till denna adress:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Eller så kan du gå in på deras hemsida för att få mer information: http://www.ivo.se/Sidor/default.aspx. Där finner du även blanketten som du skickar in.
Om din anmälan går vidare skickar inspektionen för vård och omsorg din anmälan till HSAN (Kammarkollegiet) som sedan tar upp frågan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor beträffande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Om du vill få ersättning för felet ska du då kontakta vårdgivarens försäkringsbolag: Patientförsäkringen LÖF. De har telefonnummer: 08-551 010 00 och deras hemsida finner du här: www.patientforsakring.se.

Nu framkommer det inte i din fråga om du endast vill anmäla sjukhuset eller även läkaren men det får du vara tydlig med i din anmälan.

Du har även i vissa fall rätt till ersättning för skador enligt patientskadelagen, se här. Skadorna ersätts av patientförsäkringen om skadorna kunde ha undvikits genom rätt vård enligt 6 §. För att ha rätt till ersättning ska din anmälan ha gjorts inom tre år från den tidpunkten du har uppmärksammat skadan och inser att det beror på vårdbehandlingen. Vid vissa fall kan du anmäla skadan senast efter tio år från skadetillfället 23 §, men det kan vara svårt att bevisa efter så lång tid.

Det finns även en möjlighet att anmäla skada enligt 18 § i skadeståndslagen se: här Det sker då på samma grunder som patientskadelagen. Däremot kan du vara tvungen att betala mer rättegångskostnader om du väljer att stämma enligt skadeståndslagen än om du väljer att använda dig av patientskadelagen vilket kan vara mer riskfyllt.

Jag hoppas att du har fått klarhet i din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (207)
2021-01-21 När kan du kräva skadestånd från en fastighetsägare?
2020-12-28 Möjlighet att stämma andra personer
2020-11-30 Vem blir betalningsskyldig?
2020-09-26 Skadeståndsansvar vid indraget körkort

Alla besvarade frågor (88464)