Är det olagligt att ta sönder ett hänglås?

2019-05-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Min man har hänglås på vårt gemensama hus för att hindra mig att komma in och ta mina personliga saker. Får jag enligt lagen ta sönder hånglåset? utan att göra något brott. Har fortfarande nyckel till dörren men hånglåset stoppar mig från att öppna
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du begår något brott genom att ta sönder hänglåset. Regler om brott hittas i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först att besvara frågan om det utgör något brott för att sedan gå vidare till att berätta vad du kan göra nu.Är det ett brott att ta sönder hänglåset?Det korta svaret på frågan är ja, det är ett brott att förstöra annans egendom. Det finns ett brott som heter skadegörelse och det begår en person som förstör eller skadar annans egendom (12 kap 1 § brottsbalken). Straffet för skadegörelse är fängelse i högst 2 år. Om skadegörelsen är av mindre allvarlig art kan man dömas till ringa skadegörelse och då är straffet böter eller fängelse i högst 6 mån (12 kap 2 § brottsbalken). Om du skulle förstöra hänglåset kan du alltså göra dig skyldig till skadegörelse eller ringa skadegörelse.Det ska också tilläggas att om du skulle bryta upp hänglåset och gå in och ta tillbaka dina saker kan det göra att du begår ett brott som kallas självtäkt. Brottet självtäkt begår en person som är ägare till en sak som någon annan har i sin besittning och på egen hand försöker få tillbaka saken utan hjälp av polis, kronofogdemyndighet eller annan myndighet (8 kap 9 § brottsbalken). Straffet för självtäkt är böter eller fängelse i högst 6 månader.Svaret på din fråga är alltså att om du tar sönder hänglåset kan du göra dig skyldig till brottet skadegörelse och om du tar tillbaka dina saker kan du göra dig skyldig till självtäkt.Vad kan du göra nu?Det är självklart inte okej av din man att låsa in dina saker och det kan utgöra en rad olika brott från hans sida. Jag skulle rekommendera att du tar hjälp av polisen eller kronofogdemyndigheten för att få dina saker tillbaka så att du inte riskerar att begå ett brott själv.Hoppas du fått svar på din fråga!

Råkade slå sönder en glasruta- vad kan hända?

2019-04-16 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej var hos en kompis på kvällen och var där och drack. Under kvällen när vi skulle gå in till stan råka jag sparka till en glasruta inne i bussen (ingen av de yttre rutorna). Denna råka då gå sönder vilket inte alls var meningen, fick ångest direkt. Jag undrar vad påföljden för detta kan bli? Har aldrig gjort något dumt tidigare och är 17 ska dock fylla 18 detta året. Ingenting hände under bussresan ingen polis eller något blev tillkallad men har fortfarande ångest för allt eftersom de var ett stort misstag.
Ceda Imranova |Hej, vad roligt att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!Skadegörelse Att förstöra eller skada någon annans egendom är skadegörelse brott enligt Brottsbalken 12 kap 1 §. Eftersom att du har slagit sönder en glasruta inne i en buss och det inte tyder på att värdet är anmärkningsvärt högt, skulle jag hävda att det är ett mildare brott, d.v.s. ringa skadegörelse enligt Brottsbalken 12 kap 2 §. Påföljden lär därför högst sannolikt bli böter. Begått med avsikt Du säger dock att du råkade slå sönder rutan av misstag. För att kunna dömas för ett brott enligt Brottsbalken ska man alltid ha begått brottet uppsåtligen, d.v.s. man ska gjort det med avsikt. Om du råkar förstöra eller skada egendom genom en olyckshändelse, behöver du inte oroa dig för att bli åtalad för skadegörelse. Berusning Utifrån din beskrivning verkar det dock som att du hade druckit lite innan denna händelse inträffade. Man går inte fri från ansvar bara för att man begått ett brott under berusning, (Brottsbalken 1 kap 2 § 2 stycket). Om det är så att du var berusad vid detta tillfälle och avsiktligen ville förstöra glasrutan under detta tillfälle men nu i efterhand ångrar det och hävdar att du aldrig skulle gjort det i ett nyktert tillstånd, kan du ändå bli åtalad för skadegörelse. Skadestånd Det kan även vara så att man blir skyldig att betala skadestånd till den som brottet har begåtts mot (oavsett om man gjort det med avsikt eller av misstag) och då ska man ersätta värdet på den egendom som har skadats. Detta går att läsa i Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Föräldrar brukar få ansvara för sakskador som barn har orsakat genom brott (Skadeståndslagen 3 kap 5 §). Men det finns också en bestämmelse som säger att barn upp till arton år ska hållas ansvariga för skador de orsakat om det är rimligt med hänsyn till faktorer som hur allvarlig händelsen är, existerande ansvarsförsäkring, ekonomiska förhållanden och andra omständigheter(Skadeståndslagen 2 kap 4 §). Det innebär att du kan bli ansvarig att själv betala skadestånd om man bedömer att detta är rimligt (vilket man skulle kunna hävda med tanke på att du snart fyller arton år). I ditt fall verkar det inte som att du behöver oroa dig. Utifrån din beskrivning låter det också som en olyckshändelse. Var försiktig framöver och se till att inte slå sönder fler glasrutor! :)Jag hoppas att jag har lyckat besvara din fråga! Om du har fler funderingar får du jättegärna återkomma till oss på Lawline. Allt gott,

Hur länge uppgifter finns kvar i belastningsregistret

2019-02-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hur länge stannar uppgifter kvar i belastningsregistret? Om någon döms för skadegörelse enligt BrB 12 kap 2 § och fått betala dagsböter på 500 kr. Hur länge finns det kvar i belastningsregistret då?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande belastningsregister regleras i lagen om belastningsregister. Hur länge uppgifter finns kvar i belastningsregistret beror på påföljden av det man dömts för. I detta fall om någon dömts för skadegörelse och fått betala dagsböter kommer uppgifterna finnas kvar i belastningsregistret i 5 år, 3 § 2 punkten och 17 § 9 punkten Lagen om belastningsregister. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Vad är straffet för att smutsa ner golvet på en toalett?

2019-01-12 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag var nyligen på max med några vänner sent på kvällen. Mina vänner var berusade och började köra en lek och det slutade med att en av mina kompisar bajsade på golvet av toaleten, vi tänkte inte så mycket på det då men fick senare reda på att det är olagligt. Vad skulle straffet för ett sådan brott vara och hur mycket böter skulle det vara i sånna fall?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som är brott och straff finns framför allt i Brottsbalken (BrB). Till att börja med kan jag säga att det inte är en godtagbar ursäkt från dina kompisar att de var berusade. Även berusade personer ska enligt lagen ansvara för vad de gör.Att smutsa ner kan vara skadegörelseAtt smutsa ner golvet på en toalett med avföring på det sätt du beskriver kan bedömas som skadegörelse, vilket är ett brott. Straffet för skadegörelse är enligt lagen fängelse från 14 dagar till två år (BrB 12 kap. 1 §). Det handlar om att dina kompisar skadat någon annans egendom. Även om de inte direkt förstört något utan toaletten säkert kan återställas genom städning så kostade det sannolikt mer än vanligt för Max att städa upp toaletten efter dina kompisar.Det är dock inte helt säkert att en domstol skulle välja att döma dina kompisar för det, kanske tycker domstolen inte att det är en tillräcklig skada för att det ska anses vara ett brott. Om domstolen bedömer att det faktiskt är skadegörelse men mindre allvarlig sådan kan de också döma till ringa skadegörelse. Utifrån min bedömning är detta mer sannolikt. Straffet för ringa skadegörelse är böter eller fängelse i högst sex månader (BrB 12 kap. 2 §). Det är troligast att dina kompisar skulle straffas med böterBeroende på hur gamla dina kompisar är kan straffet bli olika. Fängelse är enligt mig dock inte särskilt troligt i något fall då skadegörelsen inte är av det allvarligare slaget. Jag anser att det är mer troligt att dina kompisar straffas med böter om de döms till ansvar.Böter för skadegörelse döms oftast ut som dagsböter, vilket betyder att dina kompisar skulle få betala ett visst belopp i ett visst antal dagar till staten. Antal dagar ska vara mellan 30 och 150 och beloppet ska vara mellan 50 och 1 000 kronor (BrB 25 kap. 2 §). Domstolen bedömer hur höga böterna blir men enligt min bedömning borde de bli lågaExakt vad dina kompisar skulle få för dagsböter kan jag tyvärr inte avgöra. Domstolen bestämmer detta från fall till fall och skulle ta hänsyn till just dina kompisar och det brott de begått. Hur många dagar det blir beror på hur allvarligt brottet är. Enligt min bedömning skulle det bli närmare den lägre gränsen, då brottet i relation till annan typ av skadegörelse inte är jätteallvarligt. Hur stort beloppet blir beror på dina kompisars inkomst. Om de inte har någon inkomst får de troligtvis betala 50 kronor om dagen och har de hög inkomst får de betala ett större belopp om dagen.Sammanfattning- Det kan vara brottsligt att smutsa ner en toalett med avföring på golvet. - Enligt min bedömning skulle straffet troligtvis bli relativt låga böter, men exakt hur mycket är upp till domstolen att bedöma.Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott eller inte. Jag tror dock att de flesta personer känner på sig vilka handlingar som inte är okej och mitt råd är då att faktiskt inte göra det. Även om det inte skulle vara ett brott så är det ju inte särskilt schysst mot t.ex. Max i detta fall att göra som dina kompisar gjort. Att något inte är brottsligt betyder inte automatiskt att det är okej. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar

​Är det lagligt att använda gatukritor på allmän plats?

2019-05-01 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |HejÄr det lagligt för barn att rita med vanliga gatukritor på allmän plats?Mina små barn i förskoleålder satt i lugn och ro bredvid en bollplan och ritade hjärtan på marken när en arg man ställde sig och ropade från en balkong att det var fult och att det inte var ok. Barnen blev skärrade och även när vi förklarat att det försvinner vid regn fortsatte han ropa glåpord.Vad gäller?I vår barndom ritade vi alltid med gatukritor utan att någon skällde ut oss eller sa att det inte var ok. Det försvinner med regnet och heter just gatukritor.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i Brottsbalken(BrB). Att använda gatukritor kan under vissa omständigheter räknas som skadegörelse(BrB 12 §). Som ett exempel på när detta har ansetts varit fallet är när en person målade ett hakkors inne i en galleria. Men eftersom dina barn ritade hjärtan på en plats kring en bollplan på vad jag antar är en allmän tillgänglig lekplats så ser jag inte att det skulle kunna röra sig om någon form av skadegörelse eller annat brott. Så länge ni väljer en plats där målningarna försvinner och som lämpar sig för barns lekande, så är min bedömning att det inte är något juridiskt problem för er del. Sedan är det så klart alltid bäst att undvika konflikter om detta är möjligt, även om man har "rätt". Vänligen,

Ansvar och ersättning för förstörda kläder

2019-03-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag och min pojkvän har gjort slut och jag har kvar saker, kläder etc, i hans lägenhet. Jag befarar att han av ilska har tagit sönder några av mina kläder. Vad är detta för typ av brott och om han har klippt sönder mina kläder kan jag få ersättning på något sätt om jag gör en polisanmälan?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din pojkvän har klippt sönder dina kläder har han gjort sig skyldig till skadegörelsebrott enligt 12 kap brottsbalken. Det är ett brott som kan ge antingen fängelse eller, om brottet anses vara mindre allvarligt, böter.Förutom att det är ett brott att förstöra någon annans egendom så medför det också skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Förstörda kläder klassas som en sakskada och ersättningen för det ska motsvara antingen sakernas värde eller reparationskostnad plus värdeminskning, samt andra kostnader som kan ha uppkommit till följd av skadan.Om du gör en polisanmälan angående skadegörelsen och det leder till rättegång så kan du framföra skadeståndsanspråket samtidigt som brottsanklagelsen prövas. Skadeståndsanspråket kan också drivas separat, vilket till exempel skulle kunna bli aktuellt om polisanmälan inte leder till åtal. Eftersom beviskravet är högre i brottmål än i skadeståndstvister är det ibland möjligt att få skadestånd även om den som orsakat skadan inte fälls för brott.En rättegång tar dock alltid tid och pengar i anspråk, och om du i praktiken skulle vinna på att driva ett skadeståndsanspråk beror dels på bevisläget och dels på klädernas värde. Utan att veta mer om situationen kan jag inte uttala mig om ifall det är värt besväret att driva en process. Du är dock varmt välkommen att höra av dig till antingen vår telefonrådgivning (telefonnummer 08-533 300 04) eller boka tid med en av Lawlines jurister (här) om du vill ha mer konkret rådgivning för just din situation.Jag hoppas att du fick svar på din frågaVänliga hälsningar

Straffskalan för skadegörelsebrott

2019-01-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Vad är det för straffOm man har fått sinadäck pungterade. Med kniv ?
Hanna Mustafa |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline! När man förstör någon annans saker gör man sig i regel skyldig till brottet skadegörelse, 12 kap. 1 § brottsbalken. Beroende på värdet av det som förstörs och övriga omständigheter kan skadegörelsen antingen betraktas som ringa (12 kap. 2 §) eller grov (12 kap. 3 §). Den aktuella straffskalan för skadegörelse av normalgraden är böter upp till fängelse i högst två år. För ringa skadegörelse är den aktuella straffskalan böter upp till fängelse i sex månader. För grov skadegörelse är den aktuella straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Jag har inte tillgång till samtliga omständigheter varför jag endast har kunnat göra allmänna redgogörelser för skadegörelse samt påföljderna härför.Skadan kan inte sägas vara obetydlig. Brottet lär därför inte bedömas som ringa skadegörelse (se 12 kap 2 § BrB). Skadegörelse av normalgraden ligger närmare till hands. Den aktuella straffskalan lär därför bli böter upp till fängelse i högst två år. Vid bedömningen av vilket straff som ska utgå, böter eller fängelse, beaktas samtliga relevanta omständigheter. Det vanliga är att man dömer till böter.Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har medfört betydande fara för någons liv eller hälsa, om skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller annars är synnerligen kännbar eller om gärningen varit av särskilt hänsynslös art (se 12 kap 3 § BrB). Detta är svårt för mig att avgöra utifrån förutsättningarna i din fråga. Men exempelvis om det satt folk i bilen när brottet begicks kan det tyckas att gärningen medförde betydande fara för någon annans liv, och brottet med anledning därav kan bedömas som grovt. Hoppas du fick svar på din fråga! om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning

Vad kan jag göra om förundersökning om skadegörelse lagts ned?

2018-12-31 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Granne har låtit såga ner en 200-årig tall på vår tomt. Vi polisanmälde. Ärendet rubr som grov skadegörelse. Jag och min man samt en granne, som för övrigt såg nedsågningen från sin tomt då vi var bortresta, var vittnen till hur den brottsmisstänkte grannen erkände att han först trott att tallen stod på hans tomt men sedan sett gränsröret och ändå gått vidare med fällningen eftersom han ville uppföra en friggebod. Polisen har hållit förhör med oss, med vår granne och med den brottsmisstänkte. Beslut kom igår där man lägger ner ärendet då det inte anses att den misstänkte har begått något brott. Han anses inte ha haft uppsåt och insikt! Vi har haft kontakt med polisinspekt som tagit beslutet för att efterhöra grunderna till beslutet. Hon kan inte förklara det p g a. förundersökningssekretessen som hon uttrycker det. Hon liknar det vid att man förstör en tv i ett hem men att man inte gjorde det med flit. Oförståeligt! Vår tomt - vår tall. Vill se utskrift av förhör men nekas pga sekretess. Skall verkligen ett sådant här ärende sekretessbeläggas? Hur kan inte detta inte vara ett brott? Ev lögner kan vi inte kontrollera.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Här finns det två möjligheter för er att fortsätta driva ärendet.Överprövning av beslutetEn förundersökning kan, beroende på målets beskaffenhet, antingen ledas av polismyndigheten eller åklagare. Den som leder förundersökningen är den som fattar beslut om att en förundersökning ska läggas ned. Ett beslut av polismyndigheten att lägga ned förundersökning kan överprövas av åklagaren. Är det istället åklagaren som fattat beslutet är det överåklagaren eller annan högre åklagare som gör prövningen. Utifrån din fråga förstår jag det som att det är polisen som drivit förundersökningen. Beslutet kan alltså överprövas av åklagarmyndigheten. För att överpröva beslutet bör ni vända er till åklagaren. Ni bör då ange varför ni anser att beslutet är felaktigt och redovisa för eventuella nya omständigheter som inte tidigare varit kända för beslutsfattaren.SkadeståndsanspråkFattar åklagaren samma beslut, eller vill ni inte överpröva beslutet, har ni möjlighet att väcka en civilrättslig talan i form av ett skadeståndsanspråk. Det gör man genom att ansöka om stämning hos tingsrätten. Det är inget åtal och grannen kan inte dömas för brott, men däremot bli skadeståndsskyldig för de skador han orsakat. När det gäller skadeståndsskyldighet krävs det inte uppsåt, utan det räcker att grannen orsakat skadorna av oaktsamhet. I sådana tvistemål är beviskravet också lägre ställt. Jag föreslår att ni vänder er till en jurist för att få ytterligare råd och eventuellt hjälp att driva målet. Med vänlig hälsning,