Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?

FRÅGA
Vem ska betala dörr låset vid inbrottsförsök av hyrd lokal ?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftning som behöver beaktas vid bevarandet av din fråga är 12kap. jordabalken (JB).

Notis: Med fastighetsrättslig terminologi avses med begreppet lägenhet inte bara en sedvanlig bostad. Även lokaler, kontor, lager och andra liknande utrymmen omfattas av det nyss nämnda begreppet.

Till att börja med så kan nämnas att hyresgästen ansvarar för att väl vårda lägenheten under hyrestiden och är skyldig att ersätta skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll, gäster eller annan person som hyresgästen inrymmer i lägenheten enligt 12 kap. 24 § JB. Att skada uppkommer på grund av inbrott är däremot ingen skada som kan hänföra sig till hyresgästens vållande. Det är därmed en skada som stått utanför hyresgästens kontroll. Bedömningen skulle kunna bli annorlunda om hyresgästen brustit i omsorgen, t.ex. genom att inte låsa dörren efter sig.

Även hyresvärden har en skyldighet att hålla lägenheten och övriga utrymmen i godtagbar standard enligt 12 kap. 15 § JB. En skada som uppstått utan att hyresgästen har varit vållande eller brustit i omsorg ska hyresvärden därmed ersätta.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?