Är det tillåtet att sladda med sin bil?

Vad säger lagen om att sladda bil? Är det tillåtet att sladda överhuvudtaget? Får man sladda på privatmark? Vad är konsekvenserna om det vore olagligt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du dels undrar om det är tillåtet att sladda på privat mark, och dels om det är tillåtet att sladda överhuvudtaget. Även vad konsekvensen är om det är otillåtet. 


Det finns ett antal bestämmelser som kan aktualiseras, beroende på om du kör på privat mark, på offentlig mark och hur skadad marken under bilen blir. Bland annat kan följande bestämmelser aktualiseras. 


Skadegörelse

Då du kan förstöra underlaget du sladdar på, kan du göra dig skyldig till skadegörelse av normalgraden enligt Brottsbalken 12 kap 1 §. Om skadan är obetydlig och övriga omständigheter vid brottet anses ringa, kan det ses som ringa skadegörelse enligt Brottsbalken 12 kap 2 §. Påföljd vid skadegörelse av normalgrad är påföljden fängelse mellan 14 dagar och högst 2 år. För ringa skadegörelse är påföljden böter eller fängelse (konsekvensen) mellan 14 dagar och sex månder. 


Onödigt buller

I trafikförordningen 4 kap 7 § föreskrivs att föraren av ett motordrivet fordon skall behandla fordonet så att det inte bullrar onödigt mycket och i möjligaste mån se till att fordonet inte släpper ut avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter.


Vidare gäller enligt samma trafikförordningen 4 kap 8 § att med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum vid  bostadsbebyggelse. Föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan.


För sådant skapande av bland annat onödigt buller kan konsekvensen bli en ordningsbot. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar


Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”