Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel och anklaga någon för samlag med en granne?

FRÅGA
Hej min grannes barn förstör min cykel när jag pratade med henne, hon var nästan vill slog mig.hon sa att jag hade sex med nån granne
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att din cykel blivit vandaliserad på grund av ett rykte om att du haft samlag med en granne.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka tänkbara brott som kan aktualiseras i sammanhanget.

Kan det vara brottsligt att förstöra en cykel?

Utifrån din fråga drar jag slutsatsen att personen som förstört din cykel har begått brottet skadegörelse enligt 12 kap. 1 § Brb. Genom att förstöra din cykel har personen orsakat sakskada, det får antas vara så att gärningen har begåtts med uppsåt (jfr 1 kap. 2 § brb). Den som skadar annans egendom kan dömas till skadegörelse med fängelse i upp till 2 år. Du kan även kräva skadestånd enl. 2 kap 3 § skadeståndslagen.

Kan det vara brottsligt att anklaga någon för att ha haft samlag med en granne?

Den tänkbara bestämmelsen som kan aktualiseras är förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att regeln ska bli tillämplig är att någon ska peka ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller bara lämnar en uppgift som är ägnad att andra ska missakta den personen. I andra stycket nämns under de omständigheter då gärningen anses försvarlig, och man kan undgå ansvar. För att omfattas av undantaget krävs att 1. Det får anses försvarligt att lämna uppgiften och 2. Att man åtminstonde hade skäl till att anta att uppgiften var sann. Således får man göra en intresseavägning.

För att brottet förtal ska vara aktuellt krävs att ryktet har spritts till andra, det vill säga att om uppgiften förmedlades direkt till dig kan inte förtal vara aktuellt.

Slutsats

Utifrån din fråga är det svårt att svara på om någon av dessa brott är aktuella. Om du önskar få en grundligare bedömning är du välkommen att kontakta oss här:https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (117)
2021-01-14 Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?
2020-11-29 Straffvärde på klotter för ungdom
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?

Alla besvarade frågor (88098)