Straffvärde på klotter för ungdom

FRÅGA
Hej!Jag och min kille var ute och hade pennor för att klottra på oss, men de har inte sett oss klottra. Jag är under 18 (17) och har en dom för ringa narkotika sedan innan, vad kan jag räkna med för straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadegörelse

Som jag tolkar din fråga så har polisen tagit er och misstänker er för skadegörelse på grund av klotter. Denna gärning kan utgöra brottet skadegörelse, om man skadar annans egendom (12 kap. 1§ brottsbalken). Om de inte sett er klottra kan det vara svårt för dem att bevisa att brott föreligger, men om de har hittat klotter på ett område i närheten som överensstämmer med pennorna ni har. Är det en typ av pennor som huvudsakligen används för klotter så kan ni annars misstänkas för förberedelse till skadegörelse om inget klotter faktiskt hittats.

Straffet

Straffet för skadegörelse är fängelse högst två år (12 kap. 1§ brottsbalken). Om brottet är ringa utifrån exempelvis värdet på det som skadats, ger det böter eller fängelse högst sex månader (12 kap. 2§ brottsbalken). Straffvärdet på klottring är inte särskilt högt, utan motsvarar högst ett par månaders fängelse, lite beroende på vad det är som har blivit skadat genom klottringen. Är man dock under 18 år får man så kallad straffrabatt (29 kap. 7§ brottsbalken). Det innebär att du inte skulle bli dömd till fängelse. Det finns ett litet utrymme för dig att få dagsböter istället, men annars skulle jag säga att den mest sannolika påföljden är ungdomstjänst. Ungdomstjänst ska huvudsakligen väljas före bötesstraff och det inte är för ingripande (32 kap. 2§ brottsbalken).

Sammanfattningsvis

Gärningen som du kan ha gjort dig skyldig till är skadegörelse, alternativt förberedelse till skadegörelse. Jag kan tyvärr inte säga hur bevisläget ser ut då jag inte känner till något mer om ärendet. Men straffet för denna typ av gärning är för en vuxen person några få månaders fängelse som mest, och för en ungdom ännu mindre. Mest sannolikt är att du skulle få ungdomstjänst, men det kan även hamna på bötesnivå beroende på omständigheterna. Men det är en bedömning som domstolen gör i det enskilda fallet. Ditt tidigare straff för ringa narkotikabrott kommer sannolikt inte påverka ditt straff i detta fall.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?