FrågaSTRAFFRÄTTSkadegörelsebrott, 12 kap. BrB25/06/2020

Skadegörelse vid fotbollspel

Hej! Fick häromdagen skärmen på mobilen förstörd av en kompis när han sköt en fotboll på den när den låg i min ficka. Det var givetvis inte med flit, men undrar hurvida det kan ses som vårdslöshet/oaktsamhet då kompisen sköt bollen från endast 3-4 meters avstånd när jag, helt synligt, stod i skottets riktning. Värt att notera är även att det inte var något organiserat spel, match eller liknande utan bara ett "tidsfördriv" när vi väntade på några andra kompisar. Önskar att kompisen hade gått med på att dela kostnaden för en ny skärm men då han inte ville det undrar jag vem som, juridiskt sett, har rätt.

Tack på förhand

/Oscar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att förstöra eller skada någon annans egendom kan i vissa fall vara brottsligt enligt 12kap 1§ brottsbalken (1962:700). Personen som förstört egendomen kan dömas för brottet skadegörelse. Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter anses som ringa, kan personen istället dömas till ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader. För att skadegörelsen ska anses vara brottslig krävs det antingen att skadegöraren, i detta fall din vän, haft uppsåt att begå ett brott (alltså förstört din mobil med mening) eller varit vårdslös. Då du skriver att din vän inte haft uppsåt är frågan om person agerat vårdslöst.

När det kommer till organiserat spel och matcher brukar samtycke ses som en ansvarsfrihetsgrund. En person som under en fotbollsmatch förstör något som i ert fall, kan alltså inte hållas juridiskt ansvarig för ev. skadegörelse som uppstår eftersom du genom att medverka i spelet anses ha samtyckt till att viss ringa skada kan uppstå. Då ert spel dock inte var organiserat kan bedömningen bli annorlunda. Det är dock ändå svårt att hävda att din vän skulle vara juridiskt ansvarig för skadan som uppstod och att tvingas betala för reparation av din telefon då det låter som att skadan som uppstod var mer en olycka än vårdslöst beteende. Om du anser att din vän agerat vårdslöst är det viktigt att komma ihåg att du har bevisbördan för detta. Du måste alltså kunna visa på att skadan som uppstår inte var en olycka och att din vän borde ha insett att din mobil skulle kunna gå sönder när han sköt bollen.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?