Granne fäller träd på ens tomt

Grannen har låtit avverka skog runt min tomt men har även fällt träd inne på min tomt. Ca 10,12 stycken. Hur ska jag gå tillväga?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Detta avverkande är givetvis inte ok. Att en granne kapar grenar eller rötter som tränger in på dennes tomt är godtagbart enligt jordabalken, men det är aldrig ok att kapa hela träd som står på någon annans tomt utan medgivande. Träd är fast egendom och när någon skadar fast egendom blir skadegörelsebrotten I 12 kap brottsbalken aktuella. 12:1 BrB anger att den som förstör eller skadar egendom som är till men för annans rätt till den egendom döms för skadegörelse till fängelse i högst två år. Ni har även rätt till skadestånd för den skada ni lidit. Om grannen uppsåtligen, alltså medvetet orsakat denna sakskada ska denne ersätta skadan enligt skadeståndslagen 2 kap 1 §. Under själva brottmålet kan du som är markägare begära skadeståndet. Alternativt ansöka separat om stämning och begära skadestånd vilket blir ett tvistemål.

Jag kan rekommendera dig till att börja med att polisanmäla händelsen och troligen kommer din granne att dömas för skadegörelse alternativt grov skadegörelse beroende på omständigheterna. Om ett samtycke att ta ned träden inte kan bevisas har skadegörelse begåtts. Du borde även begära skadestånd vid själva brottmålet. Jag kan vidare rekommendera att du tar hjälp av en juristbyrå inför rättegången som kan hjälpa dig och ta ställning till samtliga fakta i ditt fall. Om du skulle ha några bevis kan jag råda dig att ta vara på dessa. I Sverige råder fri bevisprövning vilket innebär att man kan åberopa all bevisning man kan få fram. Alla relevanta bevis kan vara viktiga.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma.

Med vänlig hälsning

Lisa OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo