Vilka är påföljderna vid skadegörelse?

FRÅGA
Mitt Barnbarn har blivit stämd för skadegörelse, han slog till en betalningsautomat på Mac Donalds, Han skulle beställa men automaten fungerade inte och då brast det för honom och slog till glaset så det blev en spricka. Nu har fått en delgivning från Tingsrätten och han är livrädd att han ska få fängelse, kan han dömas till fängelse för en skadegörelse som inte är någon stor skada, och han har inte varit dömd tidigare för något,Han lider också av psykisk ohälsa, han har pratat med polisen och erkänt för de hade filmbevis på detta, De har skrivit att gärningen är uppsåt men han hade inte de tankarna när han gick in för att beställa mat att han skulle slå sönder något,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga och tillämplig lag

Jag uppfattar det som att du undrar vad ditt barnbarn kan dömas till för påföljd om tingsrätten anser att han är skyldig för skadegörelse, om hans psykiska ohälsa kan väga in i bedömningen och vad som menas med uppsåt. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken, den lag i Sverige som reglerar de vanligaste brotten och deras påföljder.

Skadegörelse

För att dömas för ett brott i Sverige måste man dels göra en brottslig gärning och dels kunna hållas personligt ansvarig för det man gjort. Ens gärning måste uppfylla tre rekvisit för att det ska klassas som skadegörelse. Man ska "förstöra eller skada egendom till men för någon annans rätt" (12 kap. 1 § brottsbalken) Den rätt man skadar är ägarens rätt till saken. Det låter som att ditt barnbarn åtminstone har skadat McDonald's egendom och att det varit till men för dem. För att gärningen ska vara brottslig får inga rättfärdigande omständigheter föreligga. Exempel på rättfärdigande omständigheter är till exempel nödvärn eller samtycke. Av den information du uppgivit låter det som att ditt barnbarn har begått en brottslig gärning, rekvisiten för skadegörelse är uppfyllda och det fanns inga rättfärdigande omständigheter.

Nästa fråga blir om ditt barnbarn också kan hållas personligt ansvarig för brottet. Det är här uppsåtsfrågan blir aktuell. Det finns tre sorters uppsåt: avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt och likgiltighetsuppsåt. Likgiltighetsuppsåt är den lägsta graden av uppsåt och det föreligger om en person borde ha insett risken med sitt handlande men ändå inte avbröt det, det vill säga att personen var likgiltig inför följden av sitt handlande. Ditt barnbarn behöver alltså inte ha planerat skadegörelsen för att uppsåt ska föreligga, utan det räcker med att han insett vad som kunnat ske när han slog betalningsautomaten men ändå genomförde gärningen. Till sist prövar man om det finns några ursäktande omständigheter som kan göra att personen undgår ansvar. Ursäktande omständigheter är till exempel att man frivilligt tillbakaträtt och inte fullgjort brottet. Av den information du uppgivit låter det som att ditt barnbarn också kan hållas personligt ansvarig för sin gärning. Om åklagaren kan lägga fram tillräckligt med bevisning är det därför troligt att rätten dömer ditt barnbarn för skadestånd.

Val av påföljd

Att avgöra vilken påföljd en person som ska få när det är klarlagt att den har begått ett brott är en komplex fråga där många omständigheter spelar in i domstolens beslut. För att straffas för ett brott måste man ha fyllt 15 år. (1 kap. 6 § brottsbalken) Är man under 21 år kan även en "åldersrabatt" tillämpas. Då får rätten döma ut lindrigare straff än vad som framgår av brottets bestämmelse. (29 kap. 7 § brottsbalken)

Skadegörelse kan ge fängelse i upp till två år. (12 kap. 1 § brottsbalken) Är omständigheterna förmildrande kan man dömas för ringa skadegörelse där straffet är böter eller fängelse i upp till 6 månader. (12 kap. 2 § brottsbalken) I svensk rätt finns det också en presumtion mot fängelse. (30 kap. 4 § BrB) Det betyder att om det finns omständigheter som talar för att ett mildare straff än fängelse så ska fängelse inte dömas ut.

Vid påföljdsvalet kan även fängelse väljas bort om personen lider av en allvarlig psykisk störning. Då kan personen istället dömas till rättspsykiatrisk vård. (31 kap. 3 § brottsbalken) Till allvarlig psykisk störning räknas bland annat vissa psykotiska tillstånd, demens eller vissa allvarliga depressioner. Den här regeln tillämpas restriktivt, så har ditt barnbarn psykiska ohälsa av "normalgraden" är detta inte aktuellt.

Sammanfattning

Av din beskrivning låter det som att ditt barnbarn har begått brottet skadegörelse och han kan dömas för det om åklagaren har tillräckligt med bevis. Ditt barnbarn kan i teorin dömas till fängelse, men om skadan är förhållandevis liten är det troligare med böter som påföljd. Att han är tidigare ostraffad talar starkt emot att fängelse skulle dömas ut. Är ditt barnbarn under 21 år kommer ett lindrigare straff att dömas ut.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?