Skadat fordon - Åtal och skadestånd?

FRÅGA
Hej!En person sparkade upprepande gånger på min motorcykel tills att den ramlade och detta resulterade i olika grader av skador. Har två ögonvittnen som sett hela händelsen utspela sig, som är parkeringsvakter, som till och med fick fatt på personen som flydde från platsen. Parkeringsvakterna fick både bild på personen samt kort på id-kortet då denna ej ville att polisen skulle komma ut, vilket han fick informationen om skulle ske om han inte uppgav sin information.Jag har nu polisanmält händelsen och självfallet till min försäkringsbolag där jag dagsläget skall betala en självrisk för reperation för skadorna.Min fråga är om ni tror att det kan bli ett åtal för detta i och med att det finns ögonvittnen till hela händelsen samt information till gärningsmannen. Kan jag kräva skadestånd dessutom för själva skadorna och för all tid/stress som det tagit med att ordna med allt det som inneburit?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Frågor gällande skador på egendom regleras i Skadeståndslagen (SkL).
Frågor gällande brott regleras i Brottsbalken (BrB).

Är det brottsligt att sparka någons motorcykel?
Den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse. Detta medför att sparkar på någons egendom innebär att personen i fråga begår brottet skadegörelse. Frågan om brottet ska betraktas som ringa, av normalgraden eller grovt beror på vissa omständigheter som exempelvis om det är organiserat, systematiskt eller om skadan är av ringa betydelse, 12 kap. 1-3 §§ BrB.

I de fall där brottet skadegörelse begås är det även vanligt att gärningsmannen blir skadeståndsskyldig för de skador som uppkommer i samband med brottet. Gärningsmannen ska alltså enligt lag ersätta de skador som denne åsamkar, 2 kap. 1 § SkL. Detta innebär att gärningsmannen ska ersätta all skada som uppkommer på saken, dessutom kan man även få rätt till ekonomisk ersättning. För att få ekonomisk ersättning för sakskada krävs till exempel att man haft ökade kostnader till följd av att saken är trasig, som exempel kan ersättning ges för att ägaren till saken behövt stanna hemma från jobb för att ta saken till en verkstad, eller att ägaren behövt ta taxi till jobbet för att saken är förstörd.

Sammanfattning och råd
Utifrån din fråga har jag uppfattat att en person har sparkat på din motorcykel, till följd av dessa sparkar har din motorcykel blivit skadad och din fråga är därmed om du kan få skadestånd och om gärningsmannen kommer bli åtalad. Utifrån utredningen är min bedömning att gärningsmannen med stor sannolikhet kommer bli åtalad, främst för att det finns två vittnen samt att identiteten på gärningsmannen är fastställd. Dessutom kan du som fått din motorcykel skadad att få ersättning, både för skadorna på motorcykeln men också för inkomstbortfall och transportkostnader som har en direkt koppling till skadan på motorcykeln. Det är även möjligt att få ersättning för beloppet för självrisken på din försäkring. Det är däremot inte möjligt att få ersättning för stress eller andra känslomässiga påtryckningar till följd av dessa typer av skador på saker.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?