Får jag slänga sakerna min kompis förvarar hos mig när han vägrar hämta dem?

2017-09-09 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline!Jag har genom muntlig överenskommelse låtit min kompis att tillfälligt förvara en del flyttlådor med hans saker i på obestämd tid.Nu har det gått ett halvår och jag vill inte ha hans saker hemma hos mig längre. Jag har tagit kontakt med honom i hopp om att komma överens om ett datum då han kan komma och hämta dem, men han säger hela tiden att han antingen inte kan, vill eller orkar ta tag i det. Samtidigt säger han att jag absolut inte får slänga något av hans saker.Har jag enligt lag rätt att flytta, slänga eller förstöra hans saker som förvaras hemma hos mig trots att han har förbjudit mig? Riskerar jag att bli anmäld för skadegörelse, stöld eller liknande om jag gör detta?Tack för svar!
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du slänger eller förstör hans saker riskerar du att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande. Detta eftersom sakerna fortfarande är hans och du då frånhänder honom hans rätt till dem (10 kap. 4 § BrB). Skulle du istället flytta på hans saker skulle du förmodligen göra dig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande eftersom du då olovligen rubbar hans besittning till sina saker och därigenom skulle orsaka honom skada (8 kap. 8 § BrB). Det är därför inte någon bra idé att göra något av detta. Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Är det brottsligt att sälja lånade saker?

2017-08-24 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det är såhär att min syster har lånat ut en spjälsäng till en tjej under en tid då hon skulle haft barn. Nu såg vi att den skulle säljas och vi bad henne att inte sälja, utan ge den tillbaka. Men hon sålde vår egendom ändå. Är det straffbart? Det var ett lån och vi bad att få tillbaka den men hon sålde den istället.
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är en olaglig handling och regleras i brottsbalken (BrB). Det brott som är aktuellt i detta fall är förskingring enligt 10 kap 1 § BrB. I brottet förskingring är det 5 ”villkor” som ska vara uppfyllda för att brott ska anses begått: 1. att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning, Eftersom det är din syster som äger spjälsängen och endast lånat ut den till en tjej som senare skulle lämna tillbaka den är villkor 1 uppfyllt. 2. på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning, Det bör röra sig om ett muntligt avtal då din syster sagt att hon får låna spjälsängen och inte gett bort den. 3. den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan, Tjejen är skyldig att lämna tillbaka spjälsängen till din syster efter en viss tid. 4. men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet. Eftersom tjejen säljer spjälsängen istället för att lämna tillbaka den så åsidosätter hon sin skyldighet att lämna tillbaka den. 5. det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada. Eftersom tjejen säljer spjälsängen så har det inneburit en ”vinning” för denna tjejen medan det medfört en förlust för din syster eftersom hon blivit av med spjälsängen. Sammantaget… att ”tjejen” sålt din systers spjälsäng som hon lånat ut till tjejen och sedan utan din systers tillstånd sålt den innebär att ”tjejen” har begått brottet förskingring. Det är möjligt att polisanmäla en sådan handling. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Min sambos "vän" har lånat hans bil och sålt den - vad gör vi?

2017-08-01 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min sambo lånade ut sin bil till en vän, som efter ett par månader påstod att han tappat bort nyckeln så att sambon inte kunde hämta den (fanns endast en nyckel). "vännen" har hindrat honom från att hämta bilen i flera månader, och meddelade nu att han renoverat bilen och ville ha den gratis. Sambon fattade misstankar och hämtade uppgifter från transportstyrelsen. Det visar sig då att "vännen" förfalskat min sambos underskrift och sålt bilen! Vad kan han göra nu? Tacksam för all hjälp.
Annie Karlsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om vilka brott som kan vara aktuella finns i Brottsbalken (BrB), den hittar du här. När det gäller brott är det svårt för mig att ge något exakt svar eftersom jag inte har alla omständigheter i fallet, men jag kommer att ge en beskrivning av de brott som det skulle kunna röra sig om. UrkundsförfalskningDen som obehörigen, genom att skriva på eller på liknande sätt ange en annan persons namn, framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning, 14 kap 1 § BrB. Det framgår inte vad för typ av handling ”vännen” har förfalskat din sambos underskrift på, men jag gör antagandet att det måste röra sig om någon typ av handling som upprättats till bevis och att det således rör sig om en urkund. Eftersom ”vännen” obehörigen har skrivit under med din sambos underskrift så har hen framställt en falsk urkund. ”Vännen” har med denna urkund lyckats sälja bilen vilket betyder att den har kunnat användas som bevismedel i en praktisk angelägenhet på ett sätt som medför skada eller olägenhet. Förfalskningsåtgärden har således inneburit fara i bevishänseende. Slutligen måste även ”vännen” ha gjort detta med uppsåt, vilket inte torde vara svårt att bevisa eftersom hen medvetet har förfalskat signaturen för att sälja bilen. Personen skulle alltså kunna ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. FörskingringOm någon, som på grund av avtal fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen istället tillägnar sig egendomen, kan personen dömas till förskingring, om gärningen innebär vinning för hen och skada för den berättigade, 10 kap 1 § BrB. Eftersom din sambo lånat ut bilen till ”vännen” har hen fått bilen i sin besittning på grund av avtal. Bilen har varit utlånad, alltså har ”vännen” varit skyldig att ge tillbaka den. Eftersom ”vännen” sålt bilen har hen förfogat som om hen vore dess rättsliga ägare, vilket innebär att hen tillägnat sig egendomen. Försäljningen av bilen har även inneburit vinning för ”vännen” eftersom hen fått pengar, och skada för din sambo eftersom han blivit av med sin bil. Om uppsåt finns i även detta fall kan ”vännen” ha gjort sig skyldig till förskingring.Olovligt förfogandeSkulle det visa sig att någon utav förutsättningarna för förskingring inte skulle vara uppfylld skulle brottet olovligt förfogande kunna bli aktuellt istället. Olovligt förfogande innebär att den som har egendom vartill äganderätten tillhör någon annan vidtager en åtgärd som innebär att egendomen frånhändes den andre eller att denne på annat sätt berövas sin rätt, 10 kap 4 § BrB. Eftersom ”vännen” haft bilen i sin besittning och sålt den har han alltså berövat din sambo hans rätt till bilen och kan ha gjort sig skyldig till detta brott. Observera att detta brott endast kommer i fråga om förskingring inte är aktuellt.Sammanfattningsvis kan ”vännen” ha gjort sig skyldig till både urkundsförfalskning och förskingring (eventuellt olovligt förfogande om förskingring ej blir aktuellt) och därför skulle mitt råd till din sambo vara att polisanmäla händelsen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

En f.d rumskompis vägrar hämta sin säng i lägenheten och lämna tillbaka sin nyckel. Vad kan jag göra?

2017-06-11 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! jag har en kompis som hade en inneboende i cirka två månader. Tjejen som var inneboende vägrar hämta sin säng och lämna tillbaka nyckeln till min kompis. Hon hotar även med att anmäla min kompis för att ha hyrt ut svart. Men är det att hyra ut svart om det är en inneboende och en väldigt kort tid? Tjejen betalade inte ens halva hyran utan bara 2000:- ena månaden. Min kompis vill ställa ut hennes säng och be tjejen hämta den, vare sig den blir hämtad eller inte men bara för att få ut den. Kan min kompis bli anmäld för att ställa ut sängen? Tjejen har vägrat hämta den flertal gånger och kommer med ursäkter varje gång för att inte hämta den. Mvh
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!SängenVad gäller sängen så måste vi första konstatera att äganderätten till sängen fortfarande ligger hos den f.d inneboenden. På grund av detta kan man inte göra vad som helst med egendomen enbart av den anledningen att hon vägrar hämta den. Om din vän ställer ut sängen oavsett om den f.d inneboenden hämtar den eller ej, kan hon göra sig skyldig till ett brott, nämligen olovligt förfogande(se brottsbalken 10 kap. 4 §). Detta brott gör man sig bl. a skyldig till när man har någon annans egendom i sin besittning och gör någonting med egendomen som innebär att ägarens rätt till egendomen går förlorad, vilket sker om någon exempelvis stjäl sängen eller fraktar den till soptippen.Din kompis kan därför bli anmäld för detta och riskera att få betala böter och skadestånd, samt att hamna i brottsregistret.Min rekommendation till din vän är att ansöka hos kronofogden om särskild handräckning, enligt 4 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Detta är möjligt eftersom den f.d inneboenden, genom att inte hämta sin säng, hindrar din vän att utöva sin fulla rätt till lägenheten. Detta innebär att besittningen av lägenheten inskränks och användbarheten begränsas.Hur man går till väga med en ansökan om särskild handräckning hittar du på kronofogdens hemsida, här.NyckelnEftersom din vän innehar lägenheten med hyresrätt eller bostadsrätt(detta är i alla fall vad jag utgår ifrån), så har den f.d inneboenden inte någon rätt till lägenheten utan din väns samtycke. Nycklarna till lägenheten tillkommer den person som står på kontraktet eller äger lägenheten och därför begår den f.d inneboenden, när hon vägrar lämna tillbaka nyckeln, ett brott som benämns egenmäktigt förfarande, se brottsbalken 8 kap. 8 §.Detta går att anmäla till polisen.Hot om anmälning pga svarthyraAtt ha inneboende och att hyra ut sin bostad ”svart” är två helt olika saker. Vid svart uthyrning hyr hyresgästen ”som om den själv bodde där”. Det finns inget kontrakt(hyresavtal) på förhållandet mellan uthyrare och hyresgäst, vilket innebär att hyresförhållandet är ogiltigt, och därför riskerar både hyresgästen och uthyraren (som alltså är den ”egentliga” hyresgästen) att bli av med lägenheten om hyresvärden, ägaren av fastigheten, får reda på förhållandet.Vid inneboende bor den egentliga hyresgästen kvar i lägenheten. Denne får då inhysa folk i lägenheten hur den vill, men absolut vanligast är ju förstås att folk hyr ut tomma rum.En inneboende får man ha i lägenheten oavsett om det står i hyreskontraktet eller inte, och det krävs inget speciellt ”inneboendekontrakt”(även om det i vissa fall kan rekommenderas). Att ha en inneboende innebär heller inte att man hyr ut sin lägenhet på något vis. Din vän kan vara lugn vad gäller hoten om anmälning för svart uthyrning, med andra ord.Det kanske bör understrykas att dessa lösningar på problemen kan vara sista utvägar. Det oftast effektivaste medlet att få igenom det man vill i dessa ärenden är att upplysa personen i fråga om att man har rätten på sin sida och meddela om att man kommer gå till polis, domstol, kronofogden eller annan myndighet, om personen inte gör rätt för sig. Myndigheterna tar också allt som oftast tid på sig att handlägga ärenden och inte sällan finns en ansökningsavgift som kan behöva betalas. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om förvirringar har uppstått får du gärna lufta dem i kommentarsfältet nedan eller ställa en ny fråga.

Misstänkta luftfakturor från föreningsordförande i BRF

2017-08-28 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |en styrelseledamot och tillika ordförande har vid flera tillfällen skickat fakturor till bostadsrättsföreningenoch till saken hör att han själv attesterat dessa för utbetalning2103 37.3752014 21.969 varav 19.500 är konsultarvodeTotalt konsultarvode att fakturera 56.875Inga beslut finns på föreningsstämma eller vid styrelsemöten angående dessa konsultarvodenVad kan vi göra? Är detta lagligt?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som du själv nämner, är det stämman som fattar beslut om ersättning till styrelsen.Har stämman inte bestämt att ersättningen löpande ska faktureras som konsultarvode, finns det underlag för ifrågasättande. Vissa varningsklockor ringer när samma person som utfärdat fakturorna dessutom attesterar dessa. Ett första steg är att ta kontakt med föreningens revisor och be om ett underlag för kostnaderna. Får du inte de svar du önskar, eller finns inte underlagen bör du ta upp ärendet om konsultarvodet under föreningsstämman. Annars kan du kontakta ordföranden direkt och be om en förklaring. Misstänker du att fakturorna helt saknar underlag, bör du naturligtvis kontakta polisen. Hoppas du fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Lånade ut en bil men får inte tillbaka den nu

2017-08-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Min fru har för ca 6 veckor sedan lånat ut sin bil till sin syster.Lånet skulle vara i två veckor.Lånet blev förlängt en vecka.När min fru bad att få bilen åter efter tre veckor blev överlämnandet hela tiden framskjutet pga händelser som inträffade systern.Senaste två veckorna har systern gjort sig oanträffbar och vägrar uppenbarligen lämna bilen åter.Min fru har ringt polisen för att anmäla detta men de säger att eftersom hon frivilligt lämnat från sig nyckeln finns inget att anmäla.Kan det verkligen vara på detta sätt?Är man helt rättslös om man gjort en tidsbegränsad utlåning som inte följs?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Din fru gjorde rätt när hon försökte att polisanmäla den inträffade händelsen. Till skillnad från polisen, så tycker jag visst att det finns något att anmäla i det här fallet.Din frus syster har inte begått en stöld enligt Brottsbalken, hon har dock begått ett annat brott som heter förskingring (se Brottsbalken 10 kap 1 §). I det här fallet rör det sig troligen inte om en stöld. Detta beror på att kraven som måste vara uppfyllda för en stöld inte är helt uppfyllda.Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en stöldStöld enligt Brottsbalken 8 kap 1 § kräver:1) att det ska ha skett ett tagande,2) att tagandet är olovligt,3) att saken som blivit taget tillhör någon annan än den som tar saken,4) att det finns ett tillägnelseuppsåt,5) att det skett en ekonomisk skada.Alla ovan uppställda krav är i det här fallet uppfyllda förutom det andra (nr 2) kravet.1. Tagande innebär i princip att någon tar sig i besittning av en sak som han eller hon förr inte hade i sin besittning. Din frus syster har självklart uppfyllt det här första kravet eftersom hon har tagit bilen och har den just nu i sin besittning (hon har kontroll över bilen). 2. Olovligt tagande innebär att den som har tagit saken ska ha gjort detta olovligen. Det här andra kravet anses inte vara uppfyllt ifall någon har tagit något med samtycke. I ert fall så har din fru lånat ut bilen till sin syster. Det här inenbär att systern har fått bilen i sin besittning lovligen.3. Stöld förutsätter att det som olovligen tagits är en sak som ägs av någon annan än gärningsmannen. I det här fallet är det klart att din fru är den sanna ägaren av bilen och inte systern.4. Stöld förutsätter också att gärningsmannen olovligen tar en sak med tillägnelseuppsåt, exv. förfogar över saken som om hon vore ägare. Gärningsmannen ska alltså ha en tanke att behålla egendomen. Systern kan anses ha tillägnelseuppsåt eftersom hon inte har lämnat tillbaka bilen.5. Med skada avses ekonomisk skada. Det är även klart att en ekonomisk skada har uppstått eftersom bilen har ett värde.För att brottet stöld ska kunna anses vara uppfyllt så måste alla fem krav vara uppfyllda. I det här fallet finns det ett krav som inte är uppfyllt och konsekvensen av detta är att det inträffade inte kan anses vara en stöld. Det inträffade kan dock komma att betraktas som en förskingring. Förskingring är också ett tillgreppsbrott som har exakt samma straffskala som en stöld.Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en förskingring Förskingring enligt Brottsbalken 10 kap 1 § kräver:1) att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning,2) på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning,3) den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan,4) men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet.5) det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada.Alla fem krav för brottet förskingring är uppfyllda i ert fall.1. Systern har bilen i sin besittning för någon annans räkning (din frus). Detta innebär att systern inte äger bilen utan tanken är att systern bara ska låna bilen och i två veckor sedan lämna tillbaka den till din fru.2. Det finns åtminstone ett muntligt avtal mellan din fru och systern. Avtalet är att din fru enbart tänker låna bilen åt systern i två veckor och att systern efter detta måste lämna tillbaka bilen till din fru.3. Systern är skyldig att utge egendomen. Dvs. hon är skyldig att lämna tillbaka just den bilen som hon fick låna av din fru.4. Systern har tagit emot bilen och åsidosatt sin skyldighet att lämna tillbaka den.5. Det här åsidosättandet innebär dessutom en förmögenhetsöverföring, dvs. en ekonomisk skada för din fru.För att förskingring ska anses vara uppfyllt så krävs även att systern har tillägnelseuppsåt. Dvs. uppsåt att behålla egendomen för sig själv. Systern måste ha haft uppsåt att tillägna sig bilen eftersom hon inte har följt överenskommelsen och i princip gjort allt hon kan för att inte lämna tillbaka bilen.Jag tycker absolut att din fru borde prova att polisanmäla det inträffade åter igen. Din fru skulle även kunna kontakta Kronofogden. Kronofogden kan med hjälp av särskild handräckning hjälpa din fru att få tillbaka bilen. Om hon kontaktar Kronofogden och ansöker om särskild handräckning så kan hon även begära att få ett interimistiskt beslut. Beslutet innebär att hon vid brådskande fall kan begära att åtgärden beviljas omedelbart.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Förstörande av post och olovlig publicering av personliga uppgifter

2017-06-13 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min förra hyresvärdinna vägrar lämna ut min post, viss post har jag dock fått och en del post har hon eldat upp i sin braskamin, foto och beskrivning finns i hennes blogg. Är detta lagligt?Vidare har hon vid mer än ett tillfälle fotograferat mina brev (ej öppnade och av känslig natur) med synligt namn och adress och publicerat i sin blogg. Vad gäller?Hennes syfte med detta har varit att hänga ut mig.
Björn Gunnarsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det ser ut som att du har två problem, att din post blir förstörd och att din post publiceras på internet. Jag kommer att börja med förstörandet av fysisk post. Kastandet eller förstörandet av paket faller inte in under 4 kap 8 § Brottsbalken, Brytande av post- eller telehemlighet. Istället får man titta på olika tillgreppsbrott såsom Egenmäktigt förfarande 8 kap 8 § Brottsbalken eller förskingring 10 kap 1 § Brottsbalken beroende på om din hyresvärd skulle ta hand om din post åt dig och lämna över den, eller om hon tog den olovligen från dig. Klart här är att posten är din egendom och att hon inte får göra som hon vill med den, precis som du inte får stjäla eller förstöra en cykel. Det kan därför vara bra att upprätta en polisanmälan, de kan hjälpa dig att få rätt brottsbeskrivning baserat på de exakta omständigheterna som du kan precisera för dem. Publicerandet av bilder på din post på internet kan röra sig om sådan hantering av personuppgifter som regleras i Personuppgiftslagen. Den information som publiceras är klart av personlig karaktär och när namn och adress är tillgänglig så blir du som person klart identifierbar. I denna situation får behandling av personuppgifter (vilket omfattar publicering på internet något som bekräftades i EU-domstols fallet Lindqvist C-101/01, som för övrigt är mycket liknande ditt fall och du kan därför ta viss vägldning från det) inte anses motiverat eftersom du inte har samtyckt till det och det inte för henne finns något annat skyddsvärt intresse som inskränks av att du får möjligheten att hävda din rätt till privatliv. Här kan du vända dig till datainspektionen som kan både få din hyresvärd att ta bort bilderna och även vissa andra åtgärder för att få henne att sluta upp med sitt beteende. Mitt råd till dig är alltså att vända dig till myndigheterna, i detta fall Polisen och Datainspektionen. Jag hopppas jag har kunnat vara till hjälp, skulle jag missat eller misstolkat något är du välkommen att ställa fler frågor till lawline. Med vänliga hälsningar

Återkravsrätt och olovligt förfogande av felaktigt utbetalda pengar

2017-05-28 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Överförde 8000kr i handpenning på en vara på en internetannons till ett personnummerkonto. Dagen efter gick det inte att få tag i personen på det telefonnummer han lämnat. Via personnumret fick jag tag i han och han erkänner i sak att han tagit emot pengarna på sitt konto och att det är mina. Däremot hävdar han att han inte har gjort den falska annonsen på husvagnen. Han lovar flertalet gånger att skicka tillbaka pengarna men gör aldrig detta. Jag har flera inspelningar med honom på telefon där han erkänner att han har mina pengar och att han "håller på dem" och inte tänker skicka tillbaka dem ännu. Detta är nu ett år sedan. Polisen har lagt ner förundersökningen då de inte kan bevisa bedrägeri och att det är han som har satt in annonsen. De har gjort en del efterforskningar och förhört honom.Kan inte olovligt förfogande eller någon annan rubricering vara aktuell om de inte kan bevisa att det är han som har satt ut annonsen? Han besitter ju fortfarande (?) mina pengar???
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det finns inga lagstadgade regler om att en mottagare ska betala tillbaka felutbetalda pengar. Däremot har det i praxis blivit fastställt att det finns en skyldighet att betala tillbaka pengar som man fått av misstag. Ett undantag till detta är om man är i god tro, ex. om man inte märkt att man fått pengarna och använt dem, ex. kan det handla om att man får lite för mycket i lön och inte noterat det. I det här fallet så har mottagaren själv erkänt att han vet om att det inte är hans pengar, han är alltså sannolikt inte i god tro.Det mottagaren skulle kunna gjort sig skyldig till när han vägrar återlämna pengarna är olovligt förfogande (se brottsbalken 10 kap. 4 §). När han vägrar återlämna din egendom berövar han dig rätten till den även om han inte har tagit ut eller spenderat pengarna.Om polisen redan räknat bort olovligt förfogande pga. något som jag inte känner till så kan du ändå stämma mottagaren av pengarna civilrättsligt med återkravsrätt genom principen om condictio indebiti som grund. En civilrättslig process innebär dock alltid en ekonomisk risk eftersom den förlorande parten oftast får stå för den andra partens rättegångskostnader. De flesta hemförsäkringar innehåller möjlighet att få ersättning för rättsliga kostnader, det kan vara värt att ta reda på hur långt det sträcker sig i din försäkring. Jag råder dig att ta kontakt med en advokat för att utreda dina möjligheter närmare innan du stämmer mottagaren av pengarna.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,