Olovligt förfogande och handräckning - göra sig av med partners tillhörigheter

Om ena partnern flyttat kan då den andra partnern kasta ut dennes tillhörigheter utan dennes medgivande

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om huruvida en person får ”kasta ut” en annan persons tillhörigheter regleras i Brottsbalken (BrB). I mitt svar till dig utgår jag ifrån att den partner som har flyttat inte på något sätt i nuläget äger den bostad som denne avflyttat ifrån. Om de fd sammanboende tillsammans t ex äger en villa, kan inte den som bor kvar slänga ut den andres tillhörigheter, eftersom partnern som flyttat fortfarande är delägare av villan och således har lika stor rätt som partnern som bor kvar att nyttja denna.

Enligt BrB 10:4 är det inte tillåtet för den som har någon annans egendom i sin besittning, att vidta en åtgärd som medför att den rättmätiga ägaren berövas sin rätt till sin egendom. En person som vidtar en sådan åtgärd kan dömas till brottet olovligt förfogande.

Att kasta ut sin fd partners tillhörigheter utan dennes samtycke utan vidare är ett agerande som faller in under definitionen av ett olovligt förfogande. Det konkreta svaret på din fråga är således att den partnern som bor kvar inte utan samtycke kan kasta ut den andra partners tillhörigheter.

Har partnern som bor kvar trots allt redan kastat ut den andres tillhörigheter, och detta har orsakat den avflyttade partnern ekonomisk skada, kan hen ha rätt till skadestånd enligt SkadestL 2:1. Skulle den avflyttade partnern vilja, har hen även möjlighet att polisanmäla det olovliga förfogandet.

Rörande den partnern som bor kvar, bör hen istället för att kasta ut den andre partners tillhörigheter i första hand att uppmana den avflyttade partnern att hämta sina tillhörigheter.

Vägrar den avflyttade partnern att göra detta, har partnern som bor kvar möjlighet att vända sig till Kronofogdsmyndigheten och ansöka om vanlig handräckning. Du kan läsa mer om vanlig handräckning HÄR.

Jag hoppas att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo