Fråga om olovligt förfogande då lånad cykel säljs

Hej! Om jag har lånat en cykel av en kollega, som jag sedan säljer vidare på t.ex. blocket till en tredje person. Blir det ett olovligt förfogande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så skulle omständigheterna du beskriver vara att se som olovligt förfogande i enlighet med 10 kap 4 § brottsbalken (här).

Utifrån ditt fall förutsätts att du har fått egendom i din besittning, som egentligen tillhör annan, och att du sedan berövar denna person sin äganderätt. Genom att du vid utlåningen övertar den faktiska rådigheten över cykeln så kommer den att komma i din besittning. Äganderätten kvarstannar emellertid alltjämt hos din kollega. När du sedan säljer cykeln berövar du dock personen dennes äganderätt och rekvisiten för brottet är således uppfyllda. Brottet kan föranleda böter eller fängelse i upp till 2 år.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo