Fråga om olovligt förfogande då lånad cykel säljs

FRÅGA
Hej! Om jag har lånat en cykel av en kollega, som jag sedan säljer vidare på t.ex. blocket till en tredje person. Blir det ett olovligt förfogande?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så skulle omständigheterna du beskriver vara att se som olovligt förfogande i enlighet med 10 kap 4 § brottsbalken (här).

Utifrån ditt fall förutsätts att du har fått egendom i din besittning, som egentligen tillhör annan, och att du sedan berövar denna person sin äganderätt. Genom att du vid utlåningen övertar den faktiska rådigheten över cykeln så kommer den att komma i din besittning. Äganderätten kvarstannar emellertid alltjämt hos din kollega. När du sedan säljer cykeln berövar du dock personen dennes äganderätt och rekvisiten för brottet är således uppfyllda. Brottet kan föranleda böter eller fängelse i upp till 2 år.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (205)
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?
2021-05-17 Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?

Alla besvarade frågor (94233)