När kan f.d. sambo slänga ens egendom?

FRÅGA
Om min sambo slänger ut mig hur lång tid har jag på mig att hämta mina saker innan han kan kasta dom
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen särskild tidsfrist för hur länge dina saker måste ligga orörda. Om din sambo slänger dina saker utan att gå "rätt väg" så gör denne sig skyldig till brott. Det är ett brott som kallas olovligt förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken (BrB). Det kan även bli fråga om ett egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § BrB.

Om dina saker fysiskt tar upp en del plats i bostaden och det hindrar din sambo från att utnyttja lägenheten så kan det tänkas att du istället gör dig skyldig till egenmäktigt förfarande. Det ger däremot ingen rätt att slänga sakerna, såsom jag skriver ovan. Din sambo måste kontakta Kronofogden och begära handräckning för att bli av med dem ,se här. Kronofogden ser du till att dina saker flyttas från bostaden, men de slängs inte utan flyttas till annan plats, vilket du måste stå för ekonomiskt. Du blir givetvis meddelad om handräckning skulle bli aktuell.

Går det mycket lång tid, ca 1-2 år, från det att du flyttat ut, så kan man anse att du avsagt dig besittningen till sakerna (de blir s.k. res delicta). De tillfaller då din sambo som också får slänga dem.

Sammanfattningsvis är det mycket svårt att slänga någon annans saker utan att begå ett brott. Det måste gå en längre tid innan det är möjligt eller så tar man hjälp av Kronofogden för att flytta dem.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (205)
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?
2021-05-17 Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?

Alla besvarade frågor (94256)