Vad kan jag få för straff för bedrägeri/ förskingring? Kan jag bli häktad?

Hej, jag är misstänkt för förskingring / bedrägeri av summan 30.000 kr. Min fråga är vad som kan hända nu? vad kan jag få för straff? polisen som förhörde mig sa att han ska skicka hem förhöret och jag ska skriva under och godkänna. Behöver jag vara rädd att det blir något mer efter det här? det är lite jobbigt att dom bara dyker upp och hämtar in mig.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad kan jag få för straff?

Detta beror på vilket brott du kan komma att åtalas och dömas för, hur grovt det anses vara samt eventuellt övriga omständigheter som kan vara förmildrande eller försvårande. Lagen man använder sig av vid brott är brottsbalken och vid processen rättegångsbalken.


Förskingring

Eftersom det rör sig om en summa på 30.000 kr så skulle jag tro att det rör sig om en förskingring av normalgraden, detta bedömer jag dock endast utifrån summan och inte om du innehavt någon speciellt stark förtroendeställning, exempelvis så som revisor eller advokat. Vid förskingring av normalgraden kan straffet vara böter eller max fängelse i 2 år, (10 kap 1 § brottsbalken).


Bedrägeri

Om du istället skulle bli åtalad för bedrägeri skulle jag även här tro att det kan bli bedrägeri av normalgraden. Påföljden är också här böter eller max fängelse i 2 år, (9 kap 1 § brottsbalken).


Hur ser processen ut nu? Vad händer nu?

Efter att en polisanmälan om brott har gjorts så kan polisen välja att inleda en förundersökning, vilket har gjorts i detta fall. Under förundersökningen så undersöks det misstänkta brottet, det säkras bevis och förhör hålls med den misstänkte och den utsatta.


Vad gäller anhållande och häktning

Häktning, anhållande och gripande innebär att man som misstänkt sitter inlåst och har begränsad kontakt med andra, förutom sin advokat.

Eftersom du redan haft förhör är det inte aktuellt med gripande eftersom det används för att polisen exempelvis snabbt ska kunna gripa en person som begått brott blir tagen på bar gärning, (24 kap 7 § rättegångsbalken (RB)).

För att häktning ska få ske så krävs det att brottet har en straffpåföljd på 1 års fängelse eller mer, vilket bedrägeri har. Vidare ska man vara ”sannolikt misstänkt” för brottet. Detta är av den högre graden av brottsmisstanke. Det kan exempelvis vara att något bevis binder dig till brottet. Slutligen krävs det även att det finns risk att du som misstänkt avviker från straff, förstör bevis, försvårar utredningen eller fortsätter med sin brottsliga verksamhet, (24 kap 1 § första stycket RB). Dock får inte häktning ske om det finns misstanke om att du bara får böter i påföljd, vilket i detta fall kan vara aktuellt, (24 kap 1 § fjärde stycket RB). Jag tror inte du behöver vara orolig för att bli anhållen och häktad.


Åtal och rättegång

När denna förundersökning gjorts så är det åklagaren, det vill säga den som ”hjälper” den utsatta, som beslutar om man ska väcka brottet till åtal i domstol. Om det anses föreligga tillräckligt underlag för att styrka brottet och kunna få en fällande dom så väcks åtal till domstol. Om du blir kallad till åtal så kommer en rättegång hållas i tingsrätten. Där kommer en förhandling hållas där underlaget för det misstänkta brottet läggs fram och man ges möjlighet till muntliga förhör.


Sammantaget finns det fortfarande risk för att du blir kallad till åtal och det kommer då hållas en rättegång i tingsrätten. Beroende på hur utfallet av rättegången blir så kan du som lägst bli friad från brottet och högst få 2 års fängelse. Beakta dock att det finns möjlighet att överklaga tingsrättens beslut till hovrätten, (51 kap RB).

Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo