Gränsdragning förskingring - undandräkt

FRÅGA
Vilka omständigheter förutom att värdet på ett förskingrat belopp är lågt(likt snatteri i förhållande till stöld) krävs(?) för att ett förskingringsfall skall bedömmas som undandräkt istället för förskingring?Vidare, om du är misstänkt för förskingring vid tre tillfällen, räknas det som ett brott eller flera? Om exempelvis det skulle vara tre tillfällen av undandräkt istället, kan det då klassas som förskingring för att det är flera tillfället? Eller blir det ett brott med kategorin förskingring, eller alltid tre som undandräkt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om förskingring och andra brott som har med förtroendeförhållande att göra finns samlade i Brottsbalken (BrB) kapitel 10. Se särskilt BrB 10 kap. 1 § för förskingring och 2 § för undandräkt.

Som du har redan nämnt i din fråga utgör förskingrat värde en omständighet för gränsdragningen mellan förskingring och undandräkt, vilket är i princip på samma nivå som mellan snatteri och stöld. När det gäller övriga omständigheter tas det hänsyn till den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit. Detta innebär att missbruk av visat förtroende är en viktig försvårande omständighet. Vad den tilltalade hade för insikt, avsikter eller motiv beaktas också i bedömningen.

Svaret om brottsrubricering för flera brott är komplicerade. När flera brott har begåtts genom skilda handlingar är huvudregeln att varje brott straffläggs för sig. I så fall blir det tre separata undandräkt. När det däremot gäller systematisk brottslighet, d.v.s. det finns ett samband mellan handlingarna, finns det stöd i praxis att flera brott av lägre grad läggs samman till ett brott av högre grad. I så fall kan den tilltalade dömas för förskingring även om de handlingarna som ingår i brottsligheten utgör endast undandräkt. För en sådan bedömning krävs dock att den tilltalade redan vid den första gärningen hade en brottsplan för flera brott eller hade insikt om risken för att den första gärningen skulle fortsätta i systematisk brottslighet.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (187)
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?
2020-10-31 Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?

Alla besvarade frågor (86880)