Att inte lämna tillbaka kläder kan vara brottsligt

FRÅGA
Hej det är nämligen så att jag låg inne på sjukhuset ett par dagar och fick sen komma därifrån å hem till min kompis mamma. Vi har inget avtal skrivet om pengar utan kom överens om att jag skulle hjälpa till med mat och hygen artiklar när jag fick tag på pengar. Nu sitter hon å skriver att jag inte får hämta mina kläder förens jag har tagit fram 1500 kr till henne och 1500 kr till hennes mamma. Sitter å kallar mig hora och det ena och det andra. Jag undrar nu om det finns något jag kan göra för att få mina saker. Kan även berätta att jag är rädd för henne nu när hon skriver som hon gör.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns flera sätt du kan få tillbaka dina saker på.

1) Du har rätt att få tillbaka dina saker. Beroende på omständigheterna kan det vara brottsligt att inte lämna tillbaka sakerna på din begäran. Det kan exempelvis vara brottet olovligt förfogande.

2) Man kan också se det på så sätt att "mamman" gör sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande, eftersom att hon hindrar dig att ta dina saker genom hot. Egenmäktigt förfarande är ett brott och du skulle kunna göra en polisanmälan mot henne.

3) Det tredje och sista sättet men också det allvarligaste är att vända sig till Kronofogden. Du kan ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. De kommer då att sköta besittningsrubbningen och överlämna dina saker till dig. På Kronofogdens hemsida finns ansökningsblanketter som du kan fylla i och skicka in. Kronofogden tar ut en avgift på 300 kronor för handräckningen.

Eftersom ni inte har något avtal om betalning är du inte skyldig varken din kompis eller hennes mamma pengar och ge dem inte det. Du är bara skyldig att gör det ni kom överens om. Även muntliga avtal är bindande, men att lägga till en skyldighet att betala pengar i efterhand är inte rätt.

Du kan även anmäla din kompis och hennes mamma för olaga hot, förtal eller förolämpning för de otrevligheter de kallar dig. Det är inte okej.

Vänligen

Greta Apelman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (205)
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?
2021-05-17 Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?

Alla besvarade frågor (94371)