Är det brottsligt att förolämpa någon?

2020-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring brottet förolämpning. Hur grovt och aggressivt uttryckt, hur man kalla det nu bör något vara för att klassas som brottslig förolämpning egentligen? Det låter ju lite absurt och som en inskränkning av yttrandefriheten om minsta skällsord, svordom eller värdeomdömen kan få en polisanmäld och kanske dömd. Exempel kan vara: fan vad efterbliven du är ditt jävla missfoster, håll käften, äckliga dvärg-grabb eller vad ful och tjock du är.
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Kort sammanfattat får man göra en bedömning i varje enskilt fall. Av betydelse är inte bara själva förolämpningen, utan man måste även ta hänsyn till offrets och gärningsmannens relation. Handlar det om två nära vänner eller är gärningsmannen en total främling eller utomstående till offret? Därutöver spelar det roll om budskapet anspelar på offrets sexualitet, religion, etnicitet, könstillhörighet eller något annat som är förknippat med personens identitet. Beroende på hur dessa faktorer förhåller sig till varandra kan de exempel du har radat upp utgöra straffbara yttranden. Rent krasst man nog säga att mobbing i de flesta fall är straffbart. Nedan följer en mer ingående redogörelse för brottet förolämpning.RegleringenFör att brottet förolämpning ska anses vara begånget krävs det att följande kriterier är uppfyllda. Någon ska rikta en beskyllning, ett nedsättande uttalande eller ett förödmjukande beteende mot någon annan. Gärningen ska även vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (BrB 5 kap 3 §).Den brottsliga gärningenBrottet kan alltså delas upp i två komponenter. Det ska först och främst vara tal om någon form av nedsättande eller förödmjukande budskap. Det kan handla om ett uttalande, en gest, en imitation, ett tecken eller liknande. Budskapet ska även rikta sig om en specifik person. Brottet förolämpning är alltså inte begånget om någon uttrycker sig elakt bakom en annan persons rygg. Det kan däremot utgöra förtal.Den andra delen av brottet utgörs av att budskapet ska vara ägnat att kränka offrets självkänsla eller värdighet. Vi talar alltså om nedlåtande budskap som träffar på ett mer personligt plan. När man avgör om en kränkning har ägt rum gör man en objektiv bedömning. Man ägnar alltså ingen uppmärksamhet till offrets egen uppfattning. Avgörande är istället vad som typiskt sett anses vara kränkande. Enligt lagstiftaren är t.ex. rasistiska, sexistiska, funkofobiska, eller homofobiska uttalanden typiskt sett sådana uttalanden som är ägnade att vara kränkande. Även hårda kommentarer om särpräglade drag i en persons utseende kan vara straffbara. Ett typexempel kan vara kränkande kommentarer riktade mot en person med svåra brännskador eller mot en person med ett normativt avvikande utseende.Det ses även lättare på uttalanden som görs mellan två vänner med en hård jargong. Två nära vänner som normalt sett har en hård ton och kan alltså förolämpa varandra på ett sätt som annars hade varit straffbart om det istället, helt opåkallat, riktades mot en främling eller en annan utomstående person. Utanför det straffbara området faller uttalanden som endast i liten mån är kränkande för självkänslan eller värdigheten.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det brottsligt att göra falska orosanmälningar till socialtjänsten?

2020-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att göra falska orosanmälningar till socialtjänsten? Uppgifterna som ges är antingen falska eller så är de bara kraftigt överdrivna så det skapar en fel bild av situationen. Syftet är enbart att skapa onödig belastning för den som blir anmäld.
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan vara brottsligt att göra falska anmälningar till socialtjänsten. Den som gör orosanmälan och lämnar falska uppgifter till socialtjänsten kan riskera att bli anmäld för falsk tillvitelse, 15 kap. 7 § Brottsbalk (1962:700) (BrB) eller förtal, 5 kap. 1 § BrB. Falsk tillvitelse innebär att någon lämnar osanna uppgifter om en annan person till polis, åklagare eller någon annan myndighet. Förtal sker när någon utan grund pekar ut en annan person som brottslig eller lämnar nedsättande uppgifter om personen. Socialtjänsten är skyldiga att utreda en orosanmälan enligt 11 kap. 1 § Socialtjänstlag (2001:453).Det går alltså inte att stoppa en utredning genom att påstå att man blivit utsatt för en falsk anmälan. Socialtjänsten kommer avsluta utredningen om en anmälan inte har stöd i utredningen.Den som anses sig ha blivit utsatt för falska orosanmälningar kan alltså göra en polisanmälan och meddela till socialtjänsten att det är en falsk anmälan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Bedrägeri och polisanmälan

2020-11-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan, skulle köpa en grafikkort som kostade 2000kr av en privat person på nätet, vi kom överens om att båda två skulle skicka våra legitimation, där vi döljer våra sista sifror och att jag skulle swisha honom halva priset redan och andra halvan när jag får fram kortet, efter dess har inte fått tag på personen, han svarar aldrig mina meddelandet. Jag har även alla meddelandet sparar. Vad ska jag göra nu??
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det händelseförlopp du beskriver kan klassas som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Brottet bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Med vilseledande menas att någon ger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Att ge dig uppfattningen att personen ska skicka ett grafikkort är ett vilseledande enligt lagen.Vidare krävs att den vilseledde förleds att göra något, antingen förleds till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. Att få dig att skicka en betalning, exempelvis via swish är en sådan positiv handling som beskrivs i lagen. Handlingen innebär vinning för bedragaren genom ekonomisk vinning samtidigt som den innebär ekonomisk skada för dig.Det du bör göra nu, om du inte redan gjort detta är att anmäla händelsen till polisen. Samla allt material du har, inklusive konversationer, personens ID och referensnumret på swishen. Det som är positivt i sammanhanget är att du har ett ID som är kopplat och kan styrkas med swishen och dess referensnummer. Efter din anmälan till polisen kommer en förundersökning att inledas, och efter en viss tid kommer polisen att besluta om de ska väcka åtal mot personen eller om förundersökningen ska läggas ned. Mer information angående anmälan av ett brott finns här. Information om vad som händer efter anmälan finns här.Vänligen,Anna Liss

Vilken påföljd förväntas i händelse av fällande dom som avser falsk tillvitelse?

2020-11-17 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev utsatt för en våldtäkt i december förra året, jag ringde in de själv, men när jag ringde in så sa jag att jag var någon annan bara för att jag skämdes så mycket, jag har även berättat att det var jag som ringde i senare polisförhör. Samt att jag blivit anklagad att jag skulle ha gjort såren själv ( enl rättmedicin) vilket jag inte har. Jag har även pekat ut en kille som har gjort detta, men han är inte längre misstänkt. Nu har åklagaren väckt åtal mot mig, jag är misstänkt för falsk tillvitelse samt att jag orsakat skadorna själv. Jag är ostraffad, har små barn varav en boende hos mig och ett stadigt jobb. Jag är livrädd att hamna i fängelse kommer det ske? Hur brukar det bli i sånna här brott?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du ger Lawline förtroendet att besvara din fråga!Jag tolkar din fråga som att undrar över vilken påföljd som kan aktualiseras i händelse av fällande dom för falsk tillvitelse, mer specifikt om du kan hamna i fängelse. Därför går jag inte på förutsättningar för att kunna dömas till brott.Rättslig utgångspunktBrottsbeskrivningen finns i 15 kap. 7 § BrB. Påföljden är beroende av rubriceringen, falsk tillvitelse kan leda till fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Troligtvis är det att rubricera som normalgraden vid falsk tillvitelse om våldtäkt.Enligt 30 kap. 4 § BrB ska rätten vid val av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Du är sedan tidigare ostraffad och verkar leva ett ordnat liv, vilka är faktorer som talar mot fängelse. Det ska också beaktas bland annat graden av skada, kränkning eller fara gärningen inneburit.Straffvärde enligt rättspraxisI ett fall från Högsta Domstolen (NJA 2015 s. 1008), som behandlade falsk brottsanmälan rörande våldtäkt, ansågs straffvärdet ligga på sex månader fängelse för upprepade fall av falsk tillvitelse (normalgraden). Åtminstone lär du inte dömas till sex månaders fängelse, utan hamnar under det straffvärdet mot bakgrund av ditt fall rör endast ett påstått brott. I mål från hovrätten RH 47:84 utdömdes 100 dagsböter, omständigheterna var dock inte liknande ditt fall. I NJA 1994 s. 518 Dömdes en person till en månad fängelse för falsk tillvitelse, inte heller där var omständigheterna likartade (normalgraden).Sammantaget går det varken utesluta fängelse eller endast böter i händelse av fällande dom. En tidigare ostraffad person med ordnat liv brukar betraktas som lämplig för samhällstjänst istället för fängelse i fall rätten finner straffvärdet uppgå till fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Påföljder vid ofredande av kassabiträde

2020-11-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar vem som juridiskt gör fel. En dum kassörska förtalar en kund för att stjäla ett paket mjölk, kunden motbevisar med ett kvitto, blir arg och häller ut mjölken på kassörskans ansikte.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är av straffrättslig karaktär och regleras i brottsbalken (BrB). KassörskanAtt en kassörska ber kund att uppvisa kvitto kan anses vara en rimlig begäran, då butiker försöker motverka stöld. Utifrån omständigheterna att det handlar om en färskvara och att kunden uppvisade kvitto tolkar jag som att anklagandet hände i direkt samband. Varför detta är aktuellt är för förtal (5 kap. 1 § BrB) krävs det att kassörskan ska anklaga kunden för att vara exempelvis en tjuv för andra människor. Vilket vore osannolikt enligt förutsättningarna. Om kunden känner sig orättvist behandlad bör dem vända sig till butiken i fråga. KundenAtt hälla mjölk på någon annan, skulle kunna göra personen skyldig till brott. Att hälla mjölk över kassörskan kan utgöra ofredande (4 kap. 7 § BrB). Om det samtidigt blir skador på kläder eller kanske jobbtelefon på grund av mjölken kan det även bli frågan om det utgör skadegörelse också (12 kap. 1 § BrB). SammanfattningsvisMed dessa förutsättningar skulle kunden vara den som juridisk gör fel. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Förolämpning och kränkning

2020-11-17 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Om en person säger så här " du har cancer ..cancern har ätit upp hela din jävla hjärna ": Vad klassas det som
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det uttalande som du beskriver kan klassas som förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken. Att uttala sig mot någon annan på ett sätt som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet klassas som brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken).För att det ska klassas som förolämpning krävs att uttalandet är riktat till den specifika personen/personerna. I det här fallet krävs alltså att personen uttalat sig till dig när du var närvarande. Om personen istället snackade "skit" inför en tredje person om dig för att åhöraren därefter för detta vidare till dig är inte att klassa som förolämpning utan brottet förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).Att något är ägnat att kränka den andres självkänsla innebär också att det i det enskilda fallet inte är avgörande om du faktiskt blivit kränkt utan att gärningen typiskt sett är en sådan som kan orsaka kränkning. Att säga att någon har cancer och att sjukdomen ätit upp någons hjärna kan sannolikt vara ett sådant uttalande som kan orsaka kränkning.Vänligen,

Vilka är de objektiva och subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?

2020-11-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vilka är de objektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?Vilka är de subjektiva rekvisiten i brottet våldtäkt?
Geske Lovmand Hvid |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar frågan som att du vill veta vilka som är de objektiva respektiva subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt. Brottsbalken (BrB) är tillämplig lag. Objektiva och subjektiva rekvisit i brottet våldtäkt Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år (6 kap., 1 §, BrB).De objektiva rekvisiten är därmed att man genomför ett samlag, eller annan jämförlig sexuell handling och att motparten inte deltar frivilligt. För att gärningsmannen ska kunna dömas för brottet fordras att även subjektiva rekvisit är uppfyllda för personligt ansvar. När det gäller våldtäkt enligt 6 kapitel 1 § brottsbalken krävs att det subjektiva rekvisitet uppsåt är uppfylld (1 kap., 2 §, BrB). Uppsåt innebär att gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt) eller åtminstone är likgiltig inför om effekten inträffar. Uppsåt kan indelas i tre olika kategorier: Avsiktsuppsåt föreligger när gärningsmannen vill uppnå effekten (här våldtäkt). Insiktsuppsåt är när gärningsmannen inser att effekten kommer att inträda som följd av hens handling. Här krävs inte att gärningsmannen eftersträvar effekten (våldtäkt), utan det är tillräckligt att hen har insikt om vad som kommer att följa av handlingen. Likgiltighetsuppsåt föreligger när gärningsmannen har insett risken för effekten (våldtäkt) och är likgiltig inför detta. För att det subjektiva rekvisitet "uppsåt" täcks räcker det alltså att gärningsmannen har likgiltighetsuppsåt. Oaktsam våldtäkt Tänk på att oaktsam våldtäkt är kriminaliserad (6 kap., 1 a §, BrB). Brottets objektiva rekvisit är samma som ovan. Men det subjektiva rekvisitet är annorlunda: För detta brott krävs inget uppsåt, utan det subjektiva rekvisitet är istället oaktsamhet. Oaktsamhet är när man inte har varit tillräckligt aktsam och aktsamhet hade kunnat begäras i just den situationen. För ansvar krävs grov oaktsamhet. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Vänligen,

Bedrägeri vid internetköp

2020-11-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan, skulle köpa en grafikkort som kostade 2000kr av en privat person på nätet, vi kom överens om att båda två skulle skicka våra legitimation, där vi döljer våra sista sifror och att jag skulle swisha honom halva priset redan och andra halvan när jag får fram kortet, efter dess har inte fått tag på personen, han svarar aldrig mina meddelandet. Jag har även alla meddelandet sparar. Vad ska jag göra nu??
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det händelseförlopp du beskriver kan klassas som bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Brottet bedrägeri innebär att någon genom vilseledande förmår någon annan till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Med vilseledande menas att någon ger en annan person en felaktig uppfattning i något avseende. Att ge dig uppfattningen att personen ska skicka ett grafikkort är ett vilseledande enligt lagen. Vidare krävs att den vilseledde förleds att göra något, antingen förleds till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. Att få dig att skicka en betalning, exempelvis via swish är en sådan positiv handling som beskrivs i lagen. Handlingen innebär vinning för bedragaren genom ekonomisk vinning samtidigt som den innebär ekonomisk skada för dig. Det du bör göra nu, om du inte redan gjort detta är att anmäla händelsen till polisen. Samla allt material du har, inklusive konversationer, personens ID och referensnumret på swishen. Det som är positivt i sammanhanget är att du har ett ID som är kopplat och kan styrkas med swishen och dess referensnummer. Efter din anmälan till polisen kommer en förundersökning att inledas, och efter en viss tid kommer polisen att besluta om de ska väcka åtal mot personen eller om förundersökningen ska läggas ned. Mer information angående anmälan av ett brott finns här. Information om vad som händer efter anmälan finns här. Vänligen,