Måste min dotter vittna?

2018-09-08 i Vittna
FRÅGA |Min dotter som är 14 år och bor växelvis/delad vårdnad mellan mig och hennes pappa har blivit ombedd att sitta i förhör/vittna. Det gäller hennes styvsyster hos pappan som blivit utsatt för övergrepp av en pojkvän. Jag vill inte att hon ska bli inblandad/vittna. Jag och pappan är alltså inte överens, vad gäller.
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga berör två olika rättsområde, å ena sidan er vårdnad vilket är familjerätt, men å andra sidan vittnesskyldigheten vilket är straffrätt. VittnespliktI Sverige har vi vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man blir kallad att infinna sig vid ett vittnesförhör. Vittnesplikten har vissa undantag, men underåriga är inte ett sådant per automatik. Möjligheten för en minderårig att vittna är om domstolen befriar den minderåriga från vittnesplikten, vilken kan göras om man befarar att personen, på grund av sin ringa ålder skulle ta skada av att vittna. Ni som vårdnadshavare skulle här kunna vittna om hur ni upplever att barnet kommer ta skada av att vittne, men domstolen tar ingen hänsyn till er vilja/tillmötesgående kring om ert barn skulle vittna.( 36 kap. 4 § Rättegångsbalken)Om hon inte vittnar då?Ja, först och främst kan det vara bra att veta att hon inte behöver erlägga någon vittnesed p.g.a. sin ålder (36 kap. 13 § Rättegångsbalken). Och hon får inget straff om hon inte infinner sig när hon blivit kallad. Däremot bör inte vittnesplikten ignoreras av minderåriga, polisen kan "tvinga" henne infinna sig genom polisförsorg (36 kap. 20-22 §§ Rättegångsbalken)SammanfattningEr dotter omfattas av vittnesplikten och bör vittna om hon kallats. Hon riskerar inga straff om hon inte gör det men kan riskera att hämtas av polis om hennes vittnesutsaga är så pass viktig för målet. Vårdnaden har i detta fall ingen påverkan på ämnet. Man kan säga att straffrättens behov av vittnen "trumfar" vårdnadshavarens bestämmanderätt. Det viktiga i denna situationen är helt klart ert barn. Om hon riskerar att fara illa av att vittna kan en domstol befria henne från vittnesplikten, men om det inte finns risk för någon direkt fara eller att hon skulle ta skada av att vittna så bör hon vittna om hon kallats. Notera att domstolen ska kalla henne, inte pappan. Det ni kan göra för att det ska bli så lindrigt och odramatiskt som möjligt för er dotter är att prata med polisen/åklagaren och göra henne/honom medveten om dotterns oro kring att vittna, samt att prata med henne och förbereda henne på att det inte är något läskigt utan att hon bara ska svara på frågorna utifrån vad hon minns och kan berätta. Kan hon inte berätta är det okej, men om hon kan så är det också okej. Försök att få henne bekväm i situationen. Tyvärr har vi alla vittnesplikt, och det kan få konsekvenser att inte medverka. En minderårig behöver inte vårdnadshavarnas samtycke för att vittna. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan man tvingas att vittna mot sin man?

2018-08-19 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag är kallad att vittna i ett mål där min man står åtalad för misshandel av vår dotter.Kan jag tvingas att vittna som vårdnadshavare eller kan jag vägra vittna eftersom jag är närstående till min man? Mvh
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer att utgå ifrån att du, eftersom du i frågan skriver "min man", menar att du är gift med den åtalade mannen ifråga. Du kan inte tvingas att vittna mot din manBestämmelser om den svenska rättegångsordningen och om vittnen finns i rättegångsbalken (hädanefter RB).I 36 kap 1 § RB fastslås att var och en som inte är part i målet får höras som vittne. Regleringen innebär att det finns en allmän medborgerlig skyldighet att vittna, man har så kallad vittnesplikt.Det finns dock undantag. Enligt 36 kap 3 § RB, så är den "som med part [i detta fall den tilltalade, din man] är eller har varit gift..." inte skyldig att avlägga vittnesmål. Detta undantag påverkas inte av att du råkar vara vårdnadshavare till målsägande.Följaktligen är du inte skyldig att vittna i målet mot din man. Däremot är det tillåtet för dig att frivilligt avlägga vittnesmål, om du skulle vilja göra det. I den händelse du väljer att frivilligt vittna, får du dock inte svära vittneseden dessförinnan (36 kap 13 § andra stycket RB). Lyckönskningar och hälsningar,

Vittnesplikt

2018-07-18 i Vittna
FRÅGA |Kan ett vittne, inklusive professionella neka att vittna vid en rättegång som handlar om LVU?
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vittnesplikt hittar du i rättegångsbalkens (RB) 36 kap.VittnespliktEnligt svensk rätt är vittnesplikten som huvudregel en allmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blivit kallad att infinna dig vid ett vittnesförhör.Undantag från vittnesplikten Från vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex. är den tilltalade och målsägandet undantagna vittnesplikten, RB 36 kap 1§. Andra har en inskränkt vittnesplikt, däribland läkare, sjuksköterskor och psykologer, RB 36 kap 5§. Dessa personer får höras som vittnen om något som ingår i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den som uppgifterna omfattar gett sitt samtycke.Eftersom det inte framgår av din fråga vilken personkategori som vittnet inklusive den professionella personen tillhör har jag svårt att avgöra om dessa personer omfattas av vittnesplikten. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen! Vänligen,

Inget tvång att vittna mot närstående

2018-06-07 i Vittna
FRÅGA |Hej min bästavän har blivit kallad å vittna mot sin storebror måste hon verkligen det?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort och gott: Nej, man är inte tvungen att vittna mot sitt syskon. Det framgår av 36 kap 3 § rättegångsbalken.Med vänlig hälsning

Måste den som anmäler ett brott medverka vid förhör eller rättegång?

2018-09-04 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det går att polisanmäla en person för grov kvinnofridskränkning som hände under en treårsperiod för ett par år sedan, utan att det påverkar den som anmäler på så sätt att den som anmäler måste ha någon form av kontakt med den misstänkte eller vara på förhör eller rättegång med denne. Det finns inga bevis kvar längre och anmälan skulle främst göras så att det finns registrerat att den misstänkte blivit anmäld, om det skulle hända igen och nästa kvinna anmäler också anmäler honom så finns det en tidigare anmälan.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga är om den som anmäler ett brott måste medverka vid förhör eller rättegång. Inledningsvis kan sägas att en polisanmälan kan ske anonymt. När en anmälan om brott inkommer är det upp till polis eller åklagare att inleda en förundersökning. Måste brottsoffer eller vittne delta i polisförhör?Om en förundersökning inleds görs en brottsutredning under vilken brottsoffer och den misstänkte kallas till polisförhör för att utreda vad som hänt. Även vittnen kan kallas till förhör. Under polisförhör medverkar endast polis, den som blir förhörd och eventuellt biträde eller stödperson. Brottsoffer eller vittne förhörs alltså inte samtidigt som den misstänkte. Brottsoffer eller vittne måste dock inte delta i polisförhör om man inte vill.Måste brottsoffer eller vittne delta i rättegång?När förundersökningen är klar fattar åklagare beslut om åtal ska väckas och om saken ska prövas i domstol. Som regel måste inte målsägande (brottsoffret) delta vid en rättegång om denne inte vill. Det kan dock orsaka svårigheter för åklagaren att bevisa att ett brott skett och vem som är skyldig. Om målsägande blir kallad till rättegång, alltså får ett brev om detta, måste målsäganden komma till rättegången annars kan målsäganden behöva betala vite (45 kap. 15 § rättegångsbalken (RB)). Målsägande får inte vittna men vittnen har vittnesplikt. Blir man kallad som vittne till en rättegång måste man alltså vittna (36 kap. 1 § RB).Kan brottsoffer och vittne få stöd på något sätt?Målsägande har rätt att ta med sig en stödperson till förhör eller rättegång (20 kap 15 § RB). Vid vissa typer av brott, såsom kvinnofridskränkning, kan den målsägande även ha rätt till målsägandebiträde (1 § lag om målsägandebiträde). Vid många tingsrätter finns även vittnesstöd som jobbar ideellt. Läs mer här. Måste den tilltalade vara närvarande i rättssalen?Om målsägande eller vittne känner sig rädd och har svårt att tala inför den tilltalade (den misstänkte) kan domstolen besluta att denne inte får närvara vid förhör under rättegången utan att denne istället är med via medhörning (36 kap. 18 § RB). Medhörning innebär att den tilltalade får gå ut och sitta i ett angränsande rum och lyssna på förhöret. Domstol kan även besluta att den tilltalade ska vara med via video- eller telefonlänk om någon känner påtaglig rädsla för att vara i rättssalen med den tilltalade närvarande (5 kap. 10 § RB). Det är viktigt att upplysa domstolen om sin rädsla i god tid innan rättegången.Innebär en polisanmälan att man hamnar i ett register?Som jag tolkat din fråga vill du främst göra en anmälan för att personen ifråga ska hamna i något register. För att hamna i belastningsregistret måste personen vara dömd för brott av domstol. Även personer som fått ordningsböter, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse finns med i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister). För att hamna i misstankeregistret krävs att personen är skäligen misstänkt för vissa typer av brott (3 § lag om misstankeregister). Personen som du menar har begått brott kommer alltså inte automatiskt finnas med i något register men polisen sparar anmälningar och registrerar dessa i sitt anmälningssystem.SammanfattningSammanfattningsvis måste alltså varken brottsoffer eller vittnen ha någon kontakt med den misstänkte pga. en anmälan eller under förundersökning. Om åtal väcks och det hålls en rättegång kan dessa dock behöva mötas i rättssalen om inte domstolen beslutar om medhörning eller närvaro via video- eller telefonlänk men mycket stöd finns att få genom målsägandebiträde eller stödperson.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vittnesplikt - Kan man vägra att vittna?

2018-07-29 i Vittna
FRÅGA |Jag har några frågor jag funderat på men inte hittat svar.Vad händer om man skulle få hem en kallelse att vittna i en rättegång men inte skriver under och skickar tillbaka till domstolen?Jag vet om att om man vägrar att vittna kan de välja att häkta dig i max tre månader, men om man nu skulle suttit dessa tre månader och fortsatt vägra vittna, slipper man undan då helt enkelt? Sista frågan, kan de begära att en 18-åring utan inkomst ska betala vite?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige har vi vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne. Reglerna kring vittnen finns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB). Om ett vittne har kallats men vägrar att vittna finns flera olika åtgärder som domstolen kan vidta:Ny kallelse eller hämtningInledningsvis finns alternativen att skicka ut en ny kallelse till vittnesmålet eller, om vittnet antas inte komma att följa kallelsen, att hämta vittnet omedelbart eller till en senare dag, 36 kap. 20 § RB. ViteOm ett vittne vägrar vittna utan giltigt skäl kan rätten även förelägga vittnet vite som en nästa åtgärd för att få personen att vittna, 36 kap. 21 § RB.HäktningHjälper inte vitesföreläggande eller hämtning kan rätten besluta att häkta vittnet under högst tre månader, där vittnet ska inställas för rätten för vittnesmål var fjortonde dag för att förmå vittnet att vittna, 36 kap. 21 § RB.RättegångskostnaderOm det är så att vittnets vägran orsakar rättegångskostnader kan någon av parterna yrka att vittnet ska få stå för dessa kostnader i skälig utsträckning, 36 kap. 23 § RB.MenedI värsta fall kan förtigandet av sanningen leda till att man döms till brottet mened, vilket kan ge fängelsestraff upp till fyra år, 15 kap. 1 § Brottsbalken.Dessa bestämmelser gäller även för personer som är 18 år utan inkomst. Enbart personer under 15 år samt personer som lider av en allvarlig psykisk störning är undantagna åtgärderna om vite, häktning och rättegångskostnader, men kan fortfarande hämtas för vittnesmål, 36 kap. 22 § och 13 §.Hoppas att du fick hjälp med din fråga!Vänliga hälsningar,

Vittnesplikt och vittnesattester.

2018-07-18 i Vittna
FRÅGA |Om man skulle bli kallad till att vittna men inte dyker upp, kommer de då gå igenom vad vittnet sagt i tidigare förhör eftersom vittnet inte är där och själv berättar? Har de rätt att göra så?
Sandra Ibrahim |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige har vi en s.k. allmän vittnesplikt vilken regleras i 36 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Detta innebär att man inte kan vägra vittna om någon av parterna anser att det behövs. Rätten ska även kalla in vittnen vid vite, vilket innebär att man åläggs betala en viss summa pengar om man inte följer kallelsen, se. 36:7 RB. Ett vittne kan även bland annat hämtas till förhör och i värsta fall häktas för att fullgöra sin plikt, se 36:30-21 RB. När det gäller att läsa upp det ett vittne sagt i tidigare förhör är huvudregeln att s.k. vittnesattester är förbjudet, 35:14 RB. Undantag finns dock från förbudet. I 35:14 2 punkten nämns att det kan tillåtas att läsa upp vad som sagts i tidigare förhör med vittne om förhör med den vittnet inte kan hållas vid huvudförhandlingen eller utanför rätten. Är det då så att ett vittne varit omöjligt att få tag i och att hen undanhåller sig själv så kan detta undantag bli aktuellt. Detta innebär att i vissa fall har de rätt att ta upp det ett vittne sagt i ett tidigare förhör utan att vittnet själv närvarar vid rättegången. Vänliga hälsningar,

Vittnesed som make eller maka till målsägande

2018-06-04 i Vittna
FRÅGA |Hej! Jag är gift med målsägande i en rättegång jag ska vittna i. Kommer jag avlägga vittnesed eller gäller inte den lagen mig?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Du har ställt en processrättslig fråga. Processrätt när det rör brottmål regleras framförallt i Rättegångsbalk (1942:740). Av 36 kap. 11 § RB framgår att ett vittne ska avlägga ed innan denne kan höras. Däremot följer några undantag av 36 kap. 13 § RB. De gäller att du som ska avlägga ed inte får vara under 15 år, du får inte heller lida av en psykisk störning som innebär att du inte förstår innebörden av vittneseden och du får inte heller om du är närstående till den tilltalade avlägga vittnesed. Av frågan framgår att du är närstående till målsägande vilket alltså inte omfattar undantagsbestämmelsen i 36 kap. 13 § RB.Sammanfattningsvis kommer du behöva avlägga vittnesed när du vittnar i rättegången där din make eller maka är målsägande.Med vänlig hälsning,