Kallelse av vittne - måste man närvara?

2018-09-21 i Vittna
FRÅGA
Hej igen !Har en liten fråga gällande Polisen-För c:a 1 år sedan hade jag inbrott i min villa - Dagen efter min Anmälan kommer det två Polisen i bil typ privatägd Volvo men reg tillhörande Polisen i staden.Dom presenterar sig inte med namn , endast att dom vill förhöra mig om inbrottet.Jag bjöd in dom i mitt hem.Vi satte oss i soffan och dom började förhöret.Efter ett tag började den ena Polisen anklaga mig för att ljuga ? Jag förstod ingenting ? Efter detta började Polisen ( kvinnliga Polisen) anklaga mig för att va psykisk sjuk ? Sa bla att dom tror inte på någonting som jag säger ? Och att alla min Anmälningar är uppdiktade ? Och påhittade ? Jag blev så himla arg och skrev åt¨dem " försvinn från mitt hem omedelbart " varpå dom gick ! Det var det hemska , det vidriga jag någonsin jag varit med om ? Poliser som anklagar en utsatt ? Mitt förtroende för Polisen är lika med 0 Fråga 2 . Kan Polisen tvinga en person att vittna ? Det gäller Misshandel. Trots att vittnet redan sagt allt till Polisen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga om kallelse av vittne finner vi i Rättegångsbalken(RB), mer specifikt i det 36:e kap. med rubriken "Om vittne"

Vad säger lagen om kallelsen av vittnen?

I det 36 kap. 7§ RB framgår att den som ska höras som vittne ska vid vite kallas till huvudförhandlingen. Det innebär att man kallar vittnet till rättegången med "hot" om att böter kommer utfärdas ifall man inte infinner sig vid rätten.

I 36 kap. 20§ RB framgår att domstolen har rätt att hämta dig till förhör (med polisens hjälp) om det kan antas att du inte kommer följa en ny kallelse. Om domstolen inte beslutar att hämta dig, kan de utfärda en ny kallelse vid vite till en senare dag.

I 36 kap. 23§ RB framgår även att ett vittne som inte infinner sig kan bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader som denne har orsakat.

Sammanfattningsvis är svaret att varje person som blir kallad till att vittna, är skyldig att infinna sig vid huvudförhandlingen och svara på de frågor som ställs i bästa mån. Detta gäller trots att du redan svarat på en del frågor som polisen ställt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Ha det gött!

Hashim Mohammed Ritha
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?