FrågaPROCESSRÄTTVittna31/08/2023

Måste en tilltalad svara på frågor under rättegången?

Vad jag förstår (från alla filmer man ser) så måste inte en åtalad i USA vittna under rättegången - allt ’prat’ sket av den åtalades advokat. Hur är det i Sverige - måste den åtalade vittna alltså svara på frågor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om man som åtalad (tilltalad), måste svara på frågor under en rättegång i Sverige samt om man som tilltalad har en plikt att vittna. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och rättegångsbalken (RB).


En tilltalad behöver varken svara på frågor eller vittna vid rättegången

Den som är åtalad, även kallad tilltalad, har rätten att både vara tyst och ljuga under rättegången vilket grundar sig i att alla har rätt till en rättvis rättegång (artikel 6 EKMR). Det åligger åklagaren att försöka bevisa att det är den tilltalade som har begått brottet. Den som blivit anklagad för ett brott ska betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats (artikel 6 andra punkten EKMR). Som tilltalad kan man därför aldrig tvingas säga saker som kan vara till sin nackdel. Observera dock att den tilltalades tystnad kan få ett visst bevisvärde vid utfallet av rättegången. Domstolen kan alltså i sin bedömning ha den tilltalades tystnad i åtanke när de dömer då de enbart får göra sin bedömning utifrån vad som framkommit under rättegången.


Både som tilltalad och som målsägande är man part under en rättegång. Endast den som inte är part under en rättegång får vittna (36 kap. 1 § RB). Detta innebär att en tilltalad aldrig har någon vittnesplikt.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo