Måste en psykoterapeut vittna i rättegång?

2018-10-02 i Vittna
FRÅGA
Måste en psykoterapeut vittna om ett samtals innehåll i en rättegång?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om vittnesplikt hittar vi i rättegångsbalkens 36 kap.

Vittnesplikt.
I svensk rätt är vittnesplikten enallmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blivit kallad att infinna dig som vittne.

Undantag från vittnesplikten

Från vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex. är parterna i målet undantagna vittnesplikten, RB 36 kap 1§. Andra har en inskränkt vittnesplikt, däribland läkare, sjuksköterskor, psykologer, men även psykoterapeut, RB 36 kap 5§. Dessa personer får höras som vittnen om något som ingår i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den som uppgifterna omfattar gett sitt samtycke.

Därför måste inte en psykoterapeut vittna om sekretesslagda uppgifter, om inte personen samtycker till det.

Hoppas detta var svaret på din fråga.

Christoffer Dahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?