Kan man avböja att vittna mot sitt barnbarn?

2018-10-02 i Vittna
FRÅGA
Har blivit kallad till plisförhör som vittne och misstänker att jag i en ev. rättegång kan kallas att vittna mot mitt barnbarn. Kan jag då avböja att vittna och hänvisa till att mitt barnbarn är närstående?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en vittnesplikt som säger att man är tvungen att vittna om man skulle bli kallad till en rättegång i detta syfte. Det finns dock vissa undantag till vittnesplikten, ett av dessa är att man inte behöver vittna mot vissa närstående (36 kap 3 § RB). Man är exempelvis inte skyldig att vittna mot någon i "rätt upp- eller nedstigande släktskap", detta avser föräldrar, mor- och far-föräldrar, barn och barnbarn m.fl. Detta innebär att du inte kan tvingas att vittna mot ditt barnbarn.

Som jag förstår det måste du dock fortfarande komma till rättegången om du skulle bli kallad till denna. Det går alltså inte att helt undvika rättegången. När du väl är på plats i rättssalen kommer du att bli informerad om att du inte måste vittna, med hänsyn till ert släktskap (36 kap 10 § 2 st RB). Du kan då informera rätten om att du inte vill vittna av denna anledning. Om du vill vara säker på om du måste dyka upp eller inte kan du kontakta tingsrätten ifråga i god tid före rättegången och fråga hur det fungerar. Om du är osäker på om du måste dyka upp eller inte bör du inställa dig i enlighet med kallelsen och sedan avböja, som jag skrev ovan.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?