Skyldighet att vittna?

2018-09-30 i Vittna
FRÅGA
Jag har blivit kallad somvittne till en fejd mellan delägare på jobbet.Måste jag vittna?Några av dom har satt upp mig som vittne. Men inte frågat mig om jag vill.Jag vill inte vittna.Tacksam för svar.Mvh Ingela
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har blivit kallad som vittne och undrar nu om du har skyldighet att vittna.

I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att det är en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och hans eller hennes försvarare anser att det behövs. En enskild person kan alltså inte bestämma själv om hon eller han vill vittna eller inte. Undantag görs bara för den som till exempel är nära släkt med den åtalade.

Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.

I 36 kap 23 § Rättegångsbalken framgår även att ett vittne som inte infinner sig kan bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader som denne har orsakat.

Tyvärr har du alltså skyldighet att vittna. Men det finns stöd att få. På många domstolar finns vittnesstöd och särskilda väntrum för vittnen. Ta kontakt med tingsrätten du är kallad till före förhandlingen om du har frågor om hur det ser ut just där.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?