Är styrelsemedlemmar för stiftelse att betrakta som partiska vittnen i rättegång?

2018-11-17 i Vittna
FRÅGA
Jag är svarande i ett tvistemål. Motparten/käranden är en stiftelse. Stiftelsen har kallat medlemmar av sin egen styrelse som vittnen- Min fråga är om de inte är att betrakta som parter eller om det inte i vart fall måste föreligga tvivel om deras opartiskhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag klargöra ett stiftelser är, ur ett juridisk perspektiv, en självägande egendomsmassa. De förvaltas antingen av en styrelse eller en förvaltare. Och i en rättegång är det nog vanligaste att stiftelsen för talan genom en ställföreträdare (och alltså inte av styrelsen) enligt 11:2 Rättegångsbalken (RB). Det bör nog vara mer sällsynt att en styrelse eller förvaltare för talan i eget namn (alltså som part) för stiftelsens räkning. Men oavsett hur talan förs så har käranden (stiftelsen), som huvudregel, rätt att åberopa förhör med vem som helst (36:1 RB). Skillnaden ligger i att om vittnet är att betrakta som part, så är de inte skyldiga att avlägga vittnesmål (36:3 RB), och det ska domstolen underrätta vittnet om (36:10 st. 2 RB).

Men även om styrelsens medlemmar inte strikt är att betrakta som parter, ur Rättegångsbalkens perspektiv, så håller jag med dig: de bör betraktas som opartiska vittnen. Det är dock någonting som domstolen beaktar vid sin fria bevisvärdering (35:1 RB), och vid den ska de enligt förarbetena göra en objektiv och rationell bedömning av, bland annat, vittnesutsagorna. Och om domstolen kommer fram till att det är partiskt vittne så är utgångspunkten därför att utsagan bör ifrågasättas (och eventuellt tillerkännas ett lägre bevisvärde).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97716)