Vem är skyldig att avlägga vittnesed?

2018-11-05 i Vittna
FRÅGA |Gällande partsförhör, Om jag har för mig rätt så får varken den tilltalande eller målsägande avlägga vittnesed innan de hörs? Får snällt om ni kunde kunde utveckla det, får de inte avlägga vittnesed alls?Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är alldeles riktigt som du säger, varken den tilltalade eller målsäganden avlägger vittnesed eller sanningsförsäkran. Här föreligger ett vittnesförbud enligt rättegångsbalken (1942:740) 36 kap. 1 § (här). Målsäganden får inte vittna, oavsett om han eller hon för talan eller inte. Detsamma gäller den som är åtalad för gärningen vilket vittnesförhöret gäller, eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen.Vänligen,

Måste familjemedlemmar svära vittnesed?

2018-10-14 i Vittna
FRÅGA |Om man är i en familj rättegång måste alla personer svära en ED då? Eller behöver inte familj/släktingar svära en ED som i vanliga rättegångar? Men alla utestående personer som inte är släktingar/familj medlemmar göra detta och går endast under ED i en sådan rättegång?Jag undrar om denna frågan då jag har fått i svar av en advokat att inga familj/släktingar eller då den anklagade eller någon förutom personer utanför behöver göra detta.Så skulle vara väldigt tacksam för att få reda på om detta stämmer eller inte för tycker det låter väldigt konstigt att inte alla i en rättegång oavsett skulle behöva göra det.mvh
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hur en rättegång går till kan du hitta i rättegångsbalken. Jag tolkar din fråga som att den gäller rättegången i ett brottmål. I brottmål finns ofta en eller flera tilltalade, en eller flera målsägande och ett eller flera vittnen. I brottmål är den tilltalade en part och den andra parten är oftast åklagaren, dessa får inte höras som vittnen. Målsäganden kan ibland vara part men får oavsett inte höras som vittne i brottmål. Övriga inblandade, alltså de som inte är parter eller målsägande kan höras som vittnen och är dessutom skyldiga att vittna (36 kap. 1 § rättegångsbalken). Närstående till parterna i en rättegång är dock inte skyldiga att vittna (36 kap. 3 § rättegångsbalken). Med närstående menas den som är eller har varit gift med en part, den som är i rätt upp- eller nerstigande släktskap med part, svågerlag med part, syskon med part eller på liknande sätt är närstående till en part. Att närstående inte är skyldiga att vittna hindrar inte att de kan vittna om de vill. Huvudregeln är att de som är vittnen i rättegången ska svära en ed (36 kap. 11 § rättegångsbalken). Däremot är det så att om de som är närstående till parterna i ett brottmål väljer att vittna så får de inte avlägga någon vittnesed (36 kap. 13 § rättegångsbalken). Det innebär att svaret du hade fått är riktigt, alltså att endast de vittnen som inte är närstående till en part i rättegången ska avlägga vittnesed. Hoppas att du har fått svar på din fråga.Vänligen,

Måste en psykoterapeut vittna i rättegång?

2018-10-02 i Vittna
FRÅGA |Måste en psykoterapeut vittna om ett samtals innehåll i en rättegång?
Christoffer Dahl |Hej, och tack för din fråga!Reglerna om vittnesplikt hittar vi i rättegångsbalkens 36 kap.Vittnesplikt.I svensk rätt är vittnesplikten enallmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blivit kallad att infinna dig som vittne.Undantag från vittnespliktenFrån vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex. är parterna i målet undantagna vittnesplikten, RB 36 kap 1§. Andra har en inskränkt vittnesplikt, däribland läkare, sjuksköterskor, psykologer, men även psykoterapeut, RB 36 kap 5§. Dessa personer får höras som vittnen om något som ingår i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den som uppgifterna omfattar gett sitt samtycke.Därför måste inte en psykoterapeut vittna om sekretesslagda uppgifter, om inte personen samtycker till det.Hoppas detta var svaret på din fråga.

Kallelse av vittne - måste man närvara?

2018-09-21 i Vittna
FRÅGA |Hej igen !Har en liten fråga gällande Polisen-För c:a 1 år sedan hade jag inbrott i min villa - Dagen efter min Anmälan kommer det två Polisen i bil typ privatägd Volvo men reg tillhörande Polisen i staden.Dom presenterar sig inte med namn , endast att dom vill förhöra mig om inbrottet.Jag bjöd in dom i mitt hem.Vi satte oss i soffan och dom började förhöret.Efter ett tag började den ena Polisen anklaga mig för att ljuga ? Jag förstod ingenting ? Efter detta började Polisen ( kvinnliga Polisen) anklaga mig för att va psykisk sjuk ? Sa bla att dom tror inte på någonting som jag säger ? Och att alla min Anmälningar är uppdiktade ? Och påhittade ? Jag blev så himla arg och skrev åt¨dem " försvinn från mitt hem omedelbart " varpå dom gick ! Det var det hemska , det vidriga jag någonsin jag varit med om ? Poliser som anklagar en utsatt ? Mitt förtroende för Polisen är lika med 0 Fråga 2 . Kan Polisen tvinga en person att vittna ? Det gäller Misshandel. Trots att vittnet redan sagt allt till Polisen.
Hashim Mohammed Ritha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga om kallelse av vittne finner vi i Rättegångsbalken(RB), mer specifikt i det 36:e kap. med rubriken "Om vittne"Vad säger lagen om kallelsen av vittnen?I det 36 kap. 7§ RB framgår att den som ska höras som vittne ska vid vite kallas till huvudförhandlingen. Det innebär att man kallar vittnet till rättegången med "hot" om att böter kommer utfärdas ifall man inte infinner sig vid rätten.I 36 kap. 20§ RB framgår att domstolen har rätt att hämta dig till förhör (med polisens hjälp) om det kan antas att du inte kommer följa en ny kallelse. Om domstolen inte beslutar att hämta dig, kan de utfärda en ny kallelse vid vite till en senare dag.I 36 kap. 23§ RB framgår även att ett vittne som inte infinner sig kan bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader som denne har orsakat.Sammanfattningsvis är svaret att varje person som blir kallad till att vittna, är skyldig att infinna sig vid huvudförhandlingen och svara på de frågor som ställs i bästa mån. Detta gäller trots att du redan svarat på en del frågor som polisen ställt.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ha det gött!

Är man som målsägande skyldig att höras i rättegång?

2018-10-18 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag är målsägande och vid ett tillfälle då alkohol var inblandad blev misshandlad som jag inte kommer ihåg. Inga synliga märken efter men grannarna ringde polisen. Har sagt till polisen att jag inte vill medverka och har inte gjort någon anmälan.Har nu blivit kallad till rättegång för att vittna. Jag vill inte orkar inte. Kan dom tvinga mig?. Vill lägga detta bakom mig och har inte druckit sedan dess. Vore tacksam för svar.
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har kallats till rättegången och ska infinna dig personligen så ska rätten förelägga dig vid vite att komma dit (45 kap. 15 § första stycket rättegångsbalken) Som målsägande kommer du inte höras under straffansvar. Varken ed eller sanningsförsäkran kan läggas av en målsägande. Du kan vägra svara på frågor, och det finns inte någon sanktion för att tvinga fram uppgifter från dig. Du har alltså ingen skyldighet att medverka i processen, däremot kan du få vite påkallat om du inte infinner dig på rättegången efter kallelse.Vänligen,

Kan man avböja att vittna mot sitt barnbarn?

2018-10-02 i Vittna
FRÅGA |Har blivit kallad till plisförhör som vittne och misstänker att jag i en ev. rättegång kan kallas att vittna mot mitt barnbarn. Kan jag då avböja att vittna och hänvisa till att mitt barnbarn är närstående?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en vittnesplikt som säger att man är tvungen att vittna om man skulle bli kallad till en rättegång i detta syfte. Det finns dock vissa undantag till vittnesplikten, ett av dessa är att man inte behöver vittna mot vissa närstående (36 kap 3 § RB). Man är exempelvis inte skyldig att vittna mot någon i "rätt upp- eller nedstigande släktskap", detta avser föräldrar, mor- och far-föräldrar, barn och barnbarn m.fl. Detta innebär att du inte kan tvingas att vittna mot ditt barnbarn. Som jag förstår det måste du dock fortfarande komma till rättegången om du skulle bli kallad till denna. Det går alltså inte att helt undvika rättegången. När du väl är på plats i rättssalen kommer du att bli informerad om att du inte måste vittna, med hänsyn till ert släktskap (36 kap 10 § 2 st RB). Du kan då informera rätten om att du inte vill vittna av denna anledning. Om du vill vara säker på om du måste dyka upp eller inte kan du kontakta tingsrätten ifråga i god tid före rättegången och fråga hur det fungerar. Om du är osäker på om du måste dyka upp eller inte bör du inställa dig i enlighet med kallelsen och sedan avböja, som jag skrev ovan. Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skyldighet att vittna?

2018-09-30 i Vittna
FRÅGA |Jag har blivit kallad somvittne till en fejd mellan delägare på jobbet.Måste jag vittna?Några av dom har satt upp mig som vittne. Men inte frågat mig om jag vill.Jag vill inte vittna.Tacksam för svar.Mvh Ingela
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har blivit kallad som vittne och undrar nu om du har skyldighet att vittna. I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att det är en skyldighet att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och hans eller hennes försvarare anser att det behövs. En enskild person kan alltså inte bestämma själv om hon eller han vill vittna eller inte. Undantag görs bara för den som till exempel är nära släkt med den åtalade.Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt - inte för att sätta fast eller skydda någon. Domstolen vill bara att du kommer och berättar vad du vet. Det du känner till kan vara viktigt och ha stor betydelse för domstolens beslut.I 36 kap 23 § Rättegångsbalken framgår även att ett vittne som inte infinner sig kan bli ersättningsskyldig för rättegångskostnader som denne har orsakat. Tyvärr har du alltså skyldighet att vittna. Men det finns stöd att få. På många domstolar finns vittnesstöd och särskilda väntrum för vittnen. Ta kontakt med tingsrätten du är kallad till före förhandlingen om du har frågor om hur det ser ut just där. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Sambo som vittne

2018-09-12 i Vittna
FRÅGA |Är en sambo ett trovärdigt vittne vid en trafikolycka/bilkrock?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida en sambo är ett trovärdigt vittne eller inte går inte att ge ett generellt svar på, utan måste sägas bero på samtliga omständigheter i fallet. Beroende på situationen, personliga egenskaper och förmågor och med vilken uppmärksamhet ett vittne följer förloppet kan dess trovärdighet att vittna om situationen variera i mycket hög grad. Det ultimata vittnet vid en trafikolycka är säkert ett skarpögt och sansat vittne som inte känner någon av de inblandade, och som lugnt och uppmärksamt sitter på en bänk och fokuserat följer hela händelseförloppet utan att få en känslomässig reaktion av händelsen (såsom rädsla, chock eller hur beklagligt det är att den egna bilen skadats, med allt vad det innebär). Något sådant ultimat vittne förekommer givetvis extremt sällan, men det innebär givetvis inte heller för den sakens skull att en sambo inte skulle vara ett trovärdigt vittne.Hamnar saken i domstol avgör domstolen hur trovärdigt ett vittne är, enligt principen om fri bevisvärdering (35 kap 1 § rättegångsbalken). Det innebär att det står domstolen fritt att värdera alla omständigheter som den tycker är relevanta. Jag kan också tillägga att en sambo inte är skyldig att vittna i domstol (36 kap 3 § rättegångsbalken).Med vänlig hälsning