Försvarsadvokat kontaktar vittne innan rättegång

2019-02-27 i Vittna
FRÅGA
Hej hej!Jag är ett av åklagarens vittnen i en rättegång om ca en månad och nyss blev jag kontaktad av försvarsadvokat som ville ställa frågor till mig. Får advokaten göra så innan rättegång och hur brukligt är det att man gör så.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En försvarsadvokat har inom ramen för sin verksamhet en skyldighet att iaktta god advokatsed, 8 kap. 4 § rättegångsbalken (RB). Advokaten ska med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning, 21 kap. 7 § RB. Med andra ord innebär detta att försvarsadvokaten har rätt att ringa upp dig som är ett vittne innan rättegången och ställa frågor i syfte att tillvara den misstänktes rätt, såvida det sker i enlighet med god advokatsed.

Gällande frågan om hur brukligt det är att man gör så är det tyvärr svårt för mig att avgöra eller ge ett svar på rak arm och får dessvärre undgå att svara på det.

Men jag hoppas att du fick svar på den viktigaste frågan, återkom gärna ifall du har andra funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (184)
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister
2020-05-31 Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?
2020-05-31 Be om att få vittna eller vänta på kallelse?
2020-05-11 Vem kallar vittne till rättegång?

Alla besvarade frågor (82663)