Måste en närstående som vittnar i ett brottmål avlägga ed?

2019-01-15 i Vittna
FRÅGA
Behöver / måste man inte avlägga vittnesed i brottmål om man vittnar som anhörig dvs om man är jävig? Jag vet att man kan komma undan vittnesplikten om nära släktskap finns men om man ändå vittnar kan man göra det utan att avlägga ed?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varje person som inte är part i ett mål för höras som vittne. I Sverige är det en skyldighet att vittna inför domstol (36 kap. 1 § rättegångsbalken).

Som du nämnde är närstående till en part undantagen från denna skyldighet, men en sådan person får ändå vittna om denne vill (36 kap. 3 § rättegångsbalken).

Om man är närstående till en målsägande som för talan i målet så ska man avlägga ed om man vill vittna. Om man däremot är närstående till en tilltalad i ett brottmål så får man inte avlägga en ed. Detta framgår av 36 kap. 13 § andra stycket rättegångsbalken.

Vänligen,

Daniel Karl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (153)
2019-05-24 Har ett vittne rätt att vägra yttra sig om en brottslig omständighet som denna medverkat i?
2019-05-22 Måste man vittna om man lider av psykisk ohälsa?
2019-05-13 Vittnesplikt mot närstående
2019-05-10 Vad kan man göra när en målsägande ljugit inför domstol?

Alla besvarade frågor (69285)