Vad innebär det att bli kallad som sakkunnigt vittne i ett mål?

2019-02-09 i Vittna
FRÅGA
Hej!Vad innebär det att bli anlitad som sakkunnigt vittne av part i t.ex. ett vårdnadsmål?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det framstår som förvirrande om kallelsen från domstolen innehöll begreppet "sakkunnigt vittne", eftersom sakkunnig och vittne ju egentligen är olika saker i detta sammanhang. Jag börjar med att förklara "sakkunnig" och "vittne" separat, för att därefter förklara vad som menas med "sakkunnigt vittne".

Sakkunnig

En sakkunnig är en expert inom ett visst område som ska hjälpa domstolen i frågor som kräver särskild kunskap. Den sakkunniga ska alltså uttala sig generellt om en viss situation och ge omdömen och slutsatser grundat på sin expertkunskap. I ett vårdnadsmål skulle en sakkunnig kunna vara en barnpsykolog, som ger sin professionella åsikt (baserad på kunskap) angående hur barn reagerar på konflikter i familjen, till exempel.

Vittne

Ett vittne å andra sidan är istället kallad för att återge händelser eller omständigheter som hen personligen upplevt, angående just den situation som prövas i domstolen. Om en barnpsykolog blir kallad som vittne (och inte sakkunnig) ska hen alltså uttala sig om iakttagelser hen gjort i samband med den händelse som ska lösas i domstolen.

Sakkunnigt vittne

Med sakkunnigt vittne avses en sakkunnig (expert), som i domstolen hörs som vittne på grund av de iakttagelser denne kunnat göra med anledning av sin sakkunskap. En sakkunnig har alltså kunnat notera särskilda saker angående situationen som är uppe för prövning just tack vare sin kunskap. Det är dessa iakttagelser som det sakkunniga vittnet ska återge när hen hörs i domstolen. Ett sakkunnigt vittne uttalar sig alltså inte enbart generellt, såsom en sakkunnig gör, utan anger också vad hen kunnat se i den specifika situationen.

Domstolen borde vara tydlig och förklara vad kallelsen innebär, så att det inte uppstår några oklarheter för den kallade angående i vilket syfte hen ska bli hörd.

Hoppas du fick lite mer klarhet i saken, i annat fall är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller lämna en kommentar nedan!

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97717)