Närstående till part i mål undantas från vittnesplikt, men ej från vittnesed

2018-12-22 i Vittna
FRÅGA
Hej, jag ska in i domstol och min flickvän ska vitta, och vi kommer förlova oss innan rättegången, måste hon fortfarande vitna under ed då? Och hur gör man för att bevisa att man är förlovad?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vittnesed
Vittnen som hörs i rätten måste alltid avlägga vittnesed enligt lagen. Vissa närstående personer har dock rätt att inte vittna.

Undantag från vittnesplikt
I Sverige råder som huvudregel en vittnesplikt vilken innebär att alla som rätten kallar som vittnen måste vittna. De personer som inte behöver vittna är makar, släktingar eller annan som på liknande sätt är närstående parten i målet. Sambos har enligt Högsta domstolen (se fallet här) ansetts vara relaterade på ett liknande sätt som makar är relaterade. Sambos behöver alltså inte vittna i domstol.
Du skriver inte i din fråga ifall ni är sambos eller inte. I samma rättsfall skrev Högsta domstolen att även par som inte är gifta eller sambos kan undantas från vittesplikten ifall de lever i en fast parrelation med en praktisk och känslomässig bindning av inte obetydlig varaktighet. Att ni har förlovat er stärker ju anledningen att anse att ert förhållande är av sådan art. Därför bör din flickvän vara borttagen från vittnesplikten trots att ni inte är sambos.

Förlovning bör inte spela någon roll
Notera dock att det faktum att ni är förlovade inte har någon särskild betydelse eftersom det inte ändrar den juridiska beteckningen på ert förhållande. Det behöver därför inte bevisas att ni är förlovade. Ifall ni är sambos räcker det för att undanta din flickvän från vittnesplikten. Om ni inte är det lär ert förhållande ändå anses vara så pass "kvalificerat" att hon kan undantas från vittnesplikten av den anledningen. Förlovningen kan möjligtvis stärka uppfattningen av den kvalificerade karaktären ert förhållande har. Ett uttalande om att ni är förlovade lär dock inte betvivlas av rätten.

Vittnesed gäller trots att inte vittnesplikt gör det
Notera även att hon måste avlägga vittnesed ifall hon ändå väljer att vittna. Er nära relation undantar henne från vittnesplikt, men inte från plikten att avlägga ed som vittne.

Sammanfattning
Din flickvän kommer inte att behöva vittna ifall ni bor ihop. Även om ni bor isär lär hon inte behöva vittna på grund av karaktären av ert förhållande.
Ifall hon ändå vill vittna måste hon ändå avlägga vittnesed.

Laghänvisningar
Lagreglerna som gäller i frågan är 36 kap. 3 § rättegångsbalken angående vittnesplikten och 36 kap. 11 § rättegångsbalken angående vittneseden (eftersom inget vittne uttryckligen undantas från vittneseden måste den antas gälla för alla vittnen).

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97717)