Vad händer om man vägrar vittna?

2019-01-22 i Vittna
FRÅGA
Hej, jag kommer med stor sannolikhet bli kallad att vittna vid rättegång gällande en knivskärning som en bekant stod för. Jag undrar hurvida man efter att ha vägrat vittna kan komma att få ytterligare konsekvenser utöver vite och 3 månaders häktningstid. Jag är medveten om att mened tillämpas om man svär ed och trots det ljuger. Min fråga är däremot hurvida man undkommer helt efter tre månaders häktning eller om polisen har ytterligare befogenheter för påtryckningar samt huruvida man kan bli dömd för något. (Förutsatt att man vägrat vittna i sin helhet och således ej svurit någon ed). Jag är också medveten om att man kan komma att få betala rättegångskostnader men min fråga är hurvida man efter nämda konsekvenser undkommer vittnesplikten helt eller om ytterligare medel för att tvinga en att vittna eller straffa en, i teori och praktik, kan komma att sättas in?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om att vittna finns i Rättegångsbalken (RB).

I Sverige gäller vittnesplikt, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blir kallad (36 kap. 1§ RB). Precis som du skriver finns flera åtgärder som domstolen kan besluta om för att få den som inte vill vittna att faktiskt vittna.

Skulle du inte komma till huvudförhandlingen kan domstolen besluta om att du ska hämtas till huvudförhandlingen av polis. Domstolen kan också besluta om att du kallas till en ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap. 20§ RB). Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. Precis som du skriver kan domstolen inte hålla någon som vägrar vittna häktad i mer än 3 månader (36 kap. 21§ RB). Är man skyldig att vittna men vägrar att vittna kan man också riskera att behöva betala rättegångskostnader som orsakats parterna i rättegången av att man vägrar vittna (36 kap. 23§ RB).

Det anses finnas en möjlighet för domstolen att inte besluta om dessa åtgärder om domstolen anser att det inte är proportionerligt. Ett exempel på detta skulle kunna vara om vittnesmålet inte är av betydelse för målet och den som vittnar riskerar att utsättas för hot eller våld.

Du undrar vad som händer efter dessa tre månader i häktet och om rätten kan göra något mer för att få dig att vittna. Så vitt jag vet finns ingen möjlighet att fortsätta försöka tvinga fram ett vittnesmål efter att man fått vite utdömt suttit häktad i tre månader på grund av att man vägrar vittna – det finns ingenting mer som domstolen kan hota med. Under förutsättning att den som är skyldig att vittna inte har avlagt ed ser jag inte heller någon möjlighet att döma denne för något brott.

Jag vill dock ändå passa på att understryka hur viktigt det är att vittna. Vittnesmål är ett av de viktigaste bevismedlen som finns i svensk straffprocess och vägrar folk vittna riskerar vi att inte kunna döma folk för brott. Känner man sig osäker på att vittna kan man alltid ta kontakt med vittnesstöd hos domstolen. De kan hjälpa till och förklara vad det innebär att vittna och vad domstolen kan göra för att det ska kännas bättre att vittna. Exempelvis kan man få vittna utan att den personen som misstänks för brottet befinner sig i samma rum.

Sammanfattningsvis finns det så vitt jag vet ingenting rätten kan göra för att försöka få dig att vittna efter det att du fått vite utdömt och suttit häktad i tre månader.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för ett bra och utförligt svar!
2019-01-22 12:03
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (158)
2019-07-30 Vilka faktorer kan komma att spela roll när trovärdigheten i ett vittnesmål bedöms?
2019-07-23 Att som vittne inte minnas ej mened
2019-07-19 Vittnesplikt och rättegångsprocessen
2019-07-10 Är anonyma vittnen tillåtna i Sverige?

Alla besvarade frågor (72228)