Sambo som vittne

2018-09-12 i Vittna
FRÅGA
Är en sambo ett trovärdigt vittne vid en trafikolycka/bilkrock?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida en sambo är ett trovärdigt vittne eller inte går inte att ge ett generellt svar på, utan måste sägas bero på samtliga omständigheter i fallet. Beroende på situationen, personliga egenskaper och förmågor och med vilken uppmärksamhet ett vittne följer förloppet kan dess trovärdighet att vittna om situationen variera i mycket hög grad. Det ultimata vittnet vid en trafikolycka är säkert ett skarpögt och sansat vittne som inte känner någon av de inblandade, och som lugnt och uppmärksamt sitter på en bänk och fokuserat följer hela händelseförloppet utan att få en känslomässig reaktion av händelsen (såsom rädsla, chock eller hur beklagligt det är att den egna bilen skadats, med allt vad det innebär). Något sådant ultimat vittne förekommer givetvis extremt sällan, men det innebär givetvis inte heller för den sakens skull att en sambo inte skulle vara ett trovärdigt vittne.

Hamnar saken i domstol avgör domstolen hur trovärdigt ett vittne är, enligt principen om fri bevisvärdering (35 kap 1 § rättegångsbalken). Det innebär att det står domstolen fritt att värdera alla omständigheter som den tycker är relevanta. Jag kan också tillägga att en sambo inte är skyldig att vittna i domstol (36 kap 3 § rättegångsbalken).

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?