Måste familjemedlemmar svära vittnesed?

2018-10-14 i Vittna
FRÅGA
Om man är i en familj rättegång måste alla personer svära en ED då? Eller behöver inte familj/släktingar svära en ED som i vanliga rättegångar? Men alla utestående personer som inte är släktingar/familj medlemmar göra detta och går endast under ED i en sådan rättegång?Jag undrar om denna frågan då jag har fått i svar av en advokat att inga familj/släktingar eller då den anklagade eller någon förutom personer utanför behöver göra detta.Så skulle vara väldigt tacksam för att få reda på om detta stämmer eller inte för tycker det låter väldigt konstigt att inte alla i en rättegång oavsett skulle behöva göra det.mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur en rättegång går till kan du hitta i rättegångsbalken.

Jag tolkar din fråga som att den gäller rättegången i ett brottmål. I brottmål finns ofta en eller flera tilltalade, en eller flera målsägande och ett eller flera vittnen. I brottmål är den tilltalade en part och den andra parten är oftast åklagaren, dessa får inte höras som vittnen. Målsäganden kan ibland vara part men får oavsett inte höras som vittne i brottmål. Övriga inblandade, alltså de som inte är parter eller målsägande kan höras som vittnen och är dessutom skyldiga att vittna (36 kap. 1 § rättegångsbalken).

Närstående till parterna i en rättegång är dock inte skyldiga att vittna (36 kap. 3 § rättegångsbalken). Med närstående menas den som är eller har varit gift med en part, den som är i rätt upp- eller nerstigande släktskap med part, svågerlag med part, syskon med part eller på liknande sätt är närstående till en part. Att närstående inte är skyldiga att vittna hindrar inte att de kan vittna om de vill.

Huvudregeln är att de som är vittnen i rättegången ska svära en ed (36 kap. 11 § rättegångsbalken). Däremot är det så att om de som är närstående till parterna i ett brottmål väljer att vittna så får de inte avlägga någon vittnesed (36 kap. 13 § rättegångsbalken). Det innebär att svaret du hade fått är riktigt, alltså att endast de vittnen som inte är närstående till en part i rättegången ska avlägga vittnesed.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97716)