Hur överklagar man en dom?

2020-09-01 i Domstol
FRÅGA |Hej Jag bestrider betalningsskyldighet på ett kapital belopp (kredit), som är från 2006. Hänvisar till att preskriptionstiden har löpt ut (10 år). På grund av en email kommunikation i 2012, är domen fastställd att jag är skyldig att betala eftersom man anger att denna period är avbruten, och ny preskriptionstid införd.Dessutom har inkasso drivaren först gjort försök via Kronofogden tidigare i år, men valt att dra ur kravet och sedan direkt gå till tingsrätten istället och väljer att stämma mig. Jag vill överklaga domen. Hur går jag till väga?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Jag tolkar din fråga som att tingsrätten redan har dömt att krediten inte har preskriberats. I en bilaga till din dom framgår det hur du ska göra för att överklaga. Jag kommer nedan kortfattat beskriva hur ett överklagande går till men det är viktigt att du själv tittar på bilagan och följer den. För att kunna överklaga måste du göra det skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades. Detta meddelanden skickar du in till tingsrätten som sedan skickar alla relevanta handlingar rörande målet till hovrätten (om du har gjort din ansökan korrekt och inom rätt tid). Även om du överklagar finns det en risk att hovrätten inte beviljar prövningstillstånd (att de ej tar upp din dom). Det kostar inget att överklaga. Det finns vissa krav på vad din överklagan ska innehålla, exempelvis yrkanden, skäl till varför hovrätten ska bevilja prövningstillstånd, grunder och den bevisning du åberopar. Du kan läsa mer om hur man överklagar här.Din fråga rör inte specifikt någonting om preskription men nedanför har jag kortfattat sammanställt lite information angående ämnet som kanske kan vara till hjälp. Allmänt om preskriptionDu skriver att du inte vill betala krediten på grund av att preskriptionstiden har löpt ut. Det stämmer att den allmänna preskriptionstiden är 10 år ( 2 § preskriptionslagen), men det finns undantag. Kundfordringar har endast tre års preskriptionstid (2 § andra stycket preskriptionslagen). Om du har fått kredit som privatperson från ett företag så gäller denna 3 åriga preskriptionstid och inte 10 år. Om preskriptionen avbryts innan den har löpt ut så börjar en ny tid att löpa från avbrottet.Hur kan en preskription avbrytas?En ny preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet. Därför är det viktigt att undersöka om det har skett ett ett preskriptionsavbrott och sådana fall när avbrottet skedde. Bara för att det har gått 10 år från att fordran tillkom så betyder de inte att den har preskriberats eftersom det kan har skett ett eller flera avbrott.Preskription avbryts genom att-Låntagaren utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot långivaren-låntagaren får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från långivaren eller,-långivaren väcker talan mot låntagaren eller annars åberopar fordringen gentemot låntagaren vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § preskriptionslagen). Hoppas du fått svar på din fråga!