Angivelsebrott och allmän synpunkt

2020-03-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!jag önskar att få en detaljerad förklaring kring angivelsebrott samt påkallat ur allmän synpunkt.Vad jag förstår så ska det framgå i sista paragrafen i varje kapitel i BRB om det är ett angivelsebrott. Dock förstår jag inte riktigt dessa paragrafer. Finns det ett enklare sätt att förstå vad det innebär och vilka brott som omfattas av angivelse?
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AngivelsebrottHuvudregeln är att brott lyder under allmänt åtal, vilket bland annat innebär en skyldighet för åklagaren att väcka åtal oberoende av målsägandes anmälan och inställning. Om ett brott är ett angivelsebrott däremot så krävs det att målsäganden har anmält brottet för att åtal ska kunna väckas mot den brottsmisstänkte. Det är som du skriver i din fråga; i slutet av varje kapitel i brottsbalken framgår det om något av brotten i det aktuella kapitlet är ett angivelsebrott. Om det inte framgår i slutet av ett kapitel att ett visst brott är ett angivelsebrott så kan man genom ett motsatsslut konstatera att brottet inte är ett angivelsebrott.Några exempel på angivelsebrott är följande: - Förtal och förolämpning (med vissa undantag) (se 5 kapitlet 5 § BrB)- Vållande till kroppsskada eller sjukdom (om brottet inte är grovt) (se 3 kapitlet 12 § BrB)- Vissa stölder och andra tillgreppsbrott i nära relationer (se 8 kapitlet 13 § BrB)Allmän synpunkt – vad innebär det?Vissa angivelsebrott kan väckas av åklagaren utan en anmälan från målsäganden om det är påkallat ur allmän synpunkt. När är det då påkallat ur allmän synpunkt att åklagaren ändå väcker åtal för ett angivelsebrott? Kort sagt kan sägas att det ska finnas ett tydligt samhällsintresse att brottet i fråga beivras. Det kan vara brott som till exempel får stor utbredning i samhället(ett sådant brott kan vara ärekränkningsbrott, det vill säga brott som framgår i 5 kapitlet BrB, som begås på internet) eller brott som är väldigt grova. Det kan även vara påkallat ur allmän synpunkt att väcka åtal om en enskild person drabbas väldigt hårt av brottet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,