Kan en tingsfiskal döma i tingsrätten?

2020-02-29 i Domstol
FRÅGA |Kan en tingsfiskal döma i tingsrätten.Min son dömdes i Luleå tingsrätt till 7 månaders fängelse av en tingsfiskal.Hade han befogenhet till det?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja en tingsfiskal är en lagfaren domare i tingsrätten tillsammans med tre nämndemän enligt 1 kap. 3b § Rättegångsbalken. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan jag kräva ersättning för rättegångskostnader i efterhand?

2019-11-25 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Ett parkeringsbolag stämde mig i tingsrätten för obetald p-avgift. Parkeringsbolaget förlorade, tingsrätten ogillade käromålet. Jag framförde dock aldrig några ersättningskrav under själva rättegången. Kan jag nu i efterhand kräva ersättning av käranden för t ex förlorad arbetsinkomst med anledning av att jag var tvungen att infinna mig i tingsrätten?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I rättegångsbalkens (1942:740) (RB) 18 kap. finns det regler om rättegångskostnader i tvistemål. Den part som förlorar rättegången måste betala den andra partens rättegångskostnader (RB 18 kap. 1 §). Ett krav för att få ersättning för rättegångskostnader är att man yrkar om det innan rättegången har avslutats (RB 18 kap. 14 §). I ditt fall innebär det tyvärr att du inte kan kräva ersättning i efterhand.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Skillnad mellan allmän & förvaltningsdomstol

2019-11-30 i Domstol
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur man kan veta att ett mål kommer tas upp i allmän eller förvaltningsdomstol?
Hellin Gültekin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mål som tas upp i förvaltningsdomstolar är tvister mellan privatpersoner och myndigheter eller företag och myndigheter. Exempel är då en privatperson överklagar ett myndighetsbeslut av skatteverket eller socialtjänsten. Mål som tas upp i allmänna domstolar är då parterna är privatpersoner eller företag, alltså då statliga myndigheter inte är någon av parterna. Det kan vara tvistemål, brottmål eller beslut i olika ärenden ( ex. bodelning och adoption).Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,